Menu
Terug naar overzicht

Meer sociale huurwoningen nodig

Geplaatst op 18-07-2016

Er zijn meer sociale huurwoningen nodig. Dat stellen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging van Woningcorporaties (Aedes) en huurdersorganisatie De Woonbond vanavond in EenVandaag.

Het aantal sociale huurwoningen in Nederland neemt af, terwijl de groep die aanspraak maakt op de sociale huurwoningvoorraad juist groeit.

16.000 vluchtelingen met een asielstatus wachten in een azc op een woning, dat zijn tientallen asielzoekerscentra vol met vluchtelingen die daar eigenlijk niet meer thuis horen. Maar zij zijn niet de enigen op de wachtlijst. Er zijn ook 16.000 cliënten die te lang in de maatschappelijke opvang zitten omdat er voor hen niet op tijd een woning gevonden kan worden. En ook voor andere groepen loopt de wachttijd op. ‘Het aantal sociale huurwoningen krimpt, er zijn er nu gewoon te weinig,’ aldus Ronald Paping van de Woonbond.

Minder gebouwd

Woningcorporaties hebben de afgelopen 5 jaar 260 000 woningen aan de voorraad onttrokken en er wordt steeds minder gebouwd. Werden er in 2013 nog 34 200 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd, in 2015 waren dit er nog slechts 16 400. De oorzaak volgens VNG, Aedes en de Woonbond: de verhuurderheffing. Sinds 2013 moeten woningcorporaties jaarlijks heffing betalen over hun woningbezit. Jaarlijks levert dat het rijk 1,7 miljard euro op.

De woningcorporaties verkopen daardoor woningen, zodat hun bezit kleiner is en ze minder heffing hoeven te betalen. Daarnaast zien zij minder ruimte voor investeringen in nieuwbouwprojecten. Onlangs evalueerde Minister Blok van Wonen de verhuurderheffing, uit een voor het ministerie uitgevoerd onderzoek zou blijken dat de woningcorporaties nog volop ruimte hebben voor investeringen. Eerder kwamen de woningcorporaties met een onderzoek waaruit precies het tegenovergestelde bleek.

Verhuurderheffing

“Wij vinden dat de verhuurderheffing moet worden afgeschaft, of op zijn minst dat het budget in de sector blijft en kan worden besteed in die regio’s waar het nodig is,” aldus Jop Fackeldey namens de VNG. “Ik erger me kapot, want het is kortzichtig en onverstandig beleid,” aldus Marc Calon van Aedes. Minister Blok ziet echter geen noodzaak om de verhuurderheffing af te schaffen. Wel is er een kleine aanpassing gedaan: voor een aantal specifieke doelen is de mogelijkheid voor een korting op de heffing verruimd. Verder zegt de minister: “klagen heeft geen zin meer, zonde van de tijd, gewoon gaan bouwen.”

Voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus zijn er in november 2015 afspraken gemaakt in een bestuursakkoord. Er kwam een arrangement waarbij gemeenten tijdelijk statushouders in een pand kunnen huisvesten en een subsidie voor het ombouwen van bijvoorbeeld bedrijfspanden. Tot op heden zijn daar echter nog maar voor enkele duizenden vergunninghouders aanvragen voor gedaan. Waarschijnlijk worden rond de jaarwisseling de eersten daarvan gehuisvest.

Terug naar overzicht
Reacties