Menu
Terug naar overzicht

3 verbeteringen die Blok gaat doorvoeren in het energielabel

Geplaatst op 07-12-2015

Minister Blok erkent dat het aanvragen van het energielabel voor nieuwbouwwoningen nog gebreken vertoont en dat er verbeteringen nodig zijn. Hij schrijft dit in een brief aan de vier Lente-akkoord partners (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB). Die waren boos over de chaos rondom het energielabel. Blok gaat drie verbeteringen doorvoeren.In zijn brief gaat de minister nader in op de benodigde verbeteringen:

• De minister wil samen met de marktpartijen in het Lente-akkoord onderzoeken hoe betere energetische kwaliteit dan energielabel A kan worden gewaardeerd in de nieuwbouw, mede in het kader van het traject kwaliteitsborging in de bouw.
• Vanaf 1 januari 2016 wordt ook de BAG registratie ‘bouwvergunning verleend’ in de webtool van het energielabel opgenomen. Daardoor kunnen ontwikkelaars en bouwbedrijven al vanaf de bouwvergunningfase een energielabel aanvragen. Daarmee kunnen zij tijdig (bij oplevering) een definitief energielabel aan de koper of verhuurder overhandigen.
• De Lente-akkoord partners hadden voorgesteld om woningen ook per woningproject te kunnen registreren. Dit kan helaas niet zonder grote kosten gehonoreerd worden, omdat dit een volledig nieuw ontwerp van de webtool zou vergen. Wel wil de minister met de Lente-akkoord partners onderzoeken hoe de aanvraagprocedure voor meerdere woningen eventueel wel kan worden vereenvoudigd, bijvoorbeeld op basis van het representativiteitsprincipe, rekening houdend met juridische en uitvoeringskwesties.

Het voorstel van de Lente-akkoord partijen om het energielabel met terugwerkende kracht op te schorten neemt de minister niet over, omdat er een alternatieve route via de Energie Index mogelijk is.

Terug naar overzicht
Reacties