Menu
Terug naar overzicht

Bewonerscommissies bijgepraat over fusieverkenning Dunavie

Geplaatst op 05-02-2019

Een vijftigtal leden van bewonerscommissie, aangesloten bij de SHD, was op de uitnodiging van het bestuur van de SHD afgekomen om op maandagavond 4 februari om 19.00 uur, na een klassieke hartverwarmende ontvangst in de Open Hofkerk door de fam. van Egmond, in de grote zaal te worden bijgepraat over de door woningcorporatie Dunavie aangekondigde fusieverkenning met woningcorporatie Sint Antonius van Padua uit Noordwijkerhout. 

Na een korte introductie van Thea de Feijter, van De Nieuwe Wind, die deze avond begeleidde, en een kort woord van welkom door bestuursvoorzitter Cees Oostindie was het aan Annemarie Rook, manager Woondiensten van Dunavie, om meer te vertellen over de ingezette fusieverkenning. Ze benadrukte dat het een ‘verkenning’ betreft en zeer zeker geen ‘fusievoornemen’ want zo zei ze: ,,Met een voornemen laat je al zien dat je een bepaalde keuze hebt gemaakt en dat hebben we zeker niet bij Dunavie.” Rook zal voor Dunavie de woordvoerder zijn nu met het vertrek per 1 februari jl. van Alfred Busser als directeur-bestuurder van Dunavie. Vorige week waren er al gesprekken over deze fusieverkenning met het dagelijks bestuur van de SHD zo ook even later met wethouder Gerard Mostert jr. in het kader van een zogenaamde ‘ophaalronde’. Haar verhaal was aanleiding voor vele (zorg)vragen vanuit de zaal waarbij duidelijk werd dat ‘communicatie, helderheid en transparantie’ woorden zijn die door Dunavie nu zeker anders zullen gaan worden ingevuld. Op hun website komt er zo ook een rubriek ‘Veel gestelde vragen en antwoorden’ over deze verkenning.

Na een heerlijk kopje koffie / thee nam De Feijter de aanwezigen mee in wat zo’n fusie theoretisch gezien inhoudt en wat de rol van een huurdersorganisatie, in dit geval de SHD, is. Met het instemmingsrecht bij deze mogelijke fusie is zij een zeer belangrijke stakeholder. Ook daar waren er natuurlijk voldoende vragen vanuit de zaal. En de aanwezige leden van de BC konden ook zelf nog actief ‘aan de bak’ door op flappen te verwoorden welke kansen / bedreigingen ze voor de Katwijkse huurders zagen bij een mogelijke fusie. Dat vormde, na de inventarisatie door De Feijter, weer mooie bouwstenen op voor het bestuur van de SHD. 

Tot slot vertelde dit bestuur op hoofdlijnen ook nog wat de rol van de SHD was geweest in het traject om te komen tot een interim directeur-bestuurder van Dunavie. Al met al was het een boeiende bijeenkomst waarvan er zeker meer zullen volgen om als bestuur van de SHD de leden van de 37 bewonerscommissies zo optimaal mogelijk te informeren. Heeft u vragen als Dunavie-huurder, dit gelezen hebbende, laat het de SHD maar weten. Op de website vindt u alle verdere contactgegevens. 

Foto: G. Bol.

Terug naar overzicht
Reacties