Menu
Terug naar overzicht

SHD geeft Blok stof tot lezen en nadenken mee

Geplaatst op 16-11-2015

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst, te gast op de jaarvergadering van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ nam na zijn lezing alle tijd om vragen van de aanwezigen te beantwoorden. Na de pauze was het aan de vertegenwoordigers van alle fracties en de aanwezigen om te reageren op stellingen betreffende het huren in Katwijk. Het leverde woensdagavond 11 november in de Open Hofkerk in Katwijk aan den Rijn pakkende discussies op. En minister Blok, in de pauze verliet hij Katwijk met het bekende boek ‘In Katwijk is alles anders’ onder de arm.

Cees Oostindie, voorzitter van de SHD, gaf in zijn woord van welkom ook een terugblik op de werkzaamheden van zijn huurdersbelangenorganisatie. “Op de jaarvergadering moet je aan de huurders bij Dunavie ook uit kunnen leggen waar je als SHD mee bezig bent geweest. En er is heel veel gebeurd afgelopen werkjaar. Wat te denken van de conclusies van het Katwijkse Woonlastenonderzoek, de invoering van de nieuwe Woningwet en het opstellen van de prestatieafspraken samen met woningcorporatie Dunavie en de gemeente Katwijk? Met dat laatste zijn we nog druk bezig. Op de jaarvergadering neem je als bestuur ook vragen en opmerkingen van aanwezigen mee.”

Vragen en verhalen

Onderwerpen als scheefwonen, grondprijzen en het aanbod sociale huurwoningen kreeg minister Blok in de vragende en verhalende zin vanuit de zaal voorgelegd. Hij liet na afloop ook weten het een boeiende bijeenkomst te hebben gevonden en ook in Katwijk weer geluiden heeft gehoord die hij meeneemt naar de Haagse politiek.
Vragen en verhalen waren er ook na de pauze waar raadsleden konden reageren op stellingen. Oostindie: “Mooi om te horen wat ze tot slot van de SHD komend werkjaar verwachten. Met de nieuwe Woningwet liggen er ook grotere verantwoordelijkheden voor de SHD.”
Naast het boek ‘In Katwijk is alles anders’, aangeboden door Oostindie, kreeg Blok van Alfred Busser van Dunavie het jubileumboek over honderd jaar volkshuisvesting. Wethouder Wonen, Willem van Duijn, gaf het artistieke leven in Katwijk handen en voeten met een boek over de schilderkunst in Katwijk.
“Het mooiste is dan ook dat na mijn slotwoordje iedereen ruim de gelegenheid nam om elkaar te spreken en te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje,” aldus de trotse voorzitter van het bestuur van de SHD.
Het woord van welkom van Oostindie kunt u lezen op de site www.shdeduinstreek.nl

Terug naar overzicht
Reacties