Menu
Terug naar overzicht

Aandacht voor verwardheid

Geplaatst op 12-11-2015

Diverse organisaties geven aan een toename te zien van problematiek van mensen die verward gedrag vertonen, zowel thuis als op straat. Verschillende gemeenten hebben VNG om aandacht gevraagd voor dit probleem.

Aanjaagteam

Een aanjaagteam onder leiding van burgemeester Liesbeth Spies heeft het plan van aanpak ‘Aandacht voor verwardheid, op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak’ geschreven, op basis van signalen van verschillende partijen. De activiteiten ondersteunen de ambitie om in het hele land een sluitende aanpak van zorg en aanpak van verwarde personen op te zetten: van vroegsignalering en triage naar hulp en ondersteuning, zo nodig in afstemming met de justitiële keten.

Agendeer opvang verwarde personen

Wij vragen gemeenten om samen met betrokken organisaties én in samenspraak met een vertegenwoordiging van verwarde personen toe te werken naar een sluitende aanpak van vroegsignalering doorgeleiding, opvang en ondersteuning. Wij doen tevens een appèl op gemeentebestuurders om de zorg en (acute) opvang van verwarde personen in gemeenteraad, college en regionaal overleg te agenderen, voor zover dat nog niet is gedaan.

Vragen en/of suggesties

Voor vragen en suggesties is een mailbox geopend; aanjaagteam@vng.nl
Meer informatie

Ledenbrief Aandacht voor verwardheid (10 november 2015)

Terug naar overzicht
Reacties