Menu
Terug naar overzicht

Aantal slecht presterende corporaties meer dan verdubbeld

Geplaatst op 28-11-2016

Het aantal woningcorporaties dat slecht scoort wat betreft huurderstevredenheid en bedrijfslasten is sinds vorig jaar ruim verdubbeld, van 10 naar 22. Wel zijn over de hele linie de bedrijfslasten met 7,5 procent gedaald, van € 923,- naar € 853,-. Dit blijkt uit de derde editie van de Aedes-benchmark, die donderdag 24 november werd gepresenteerd.
In de benchmark worden 309 corporaties vergeleken op het terrein van huurdersoordeel, bedrijfslasten, beschikbaarheid en betaalbaarheid. De eerste twee prestatievelden worden uitgedrukt in een letter: A, B en C. Gecombineerd levert dat een rapportcijfer op dat kan variëren van heel goed (AA) tot slecht (CC). Dit jaar behoren 24 corporaties tot de kopgroep AA en 22 tot de staartgroep CC. Vergeleken met 2015 is de kopgroep ongeveer gelijk gebleven (vorig jaar 25), maar de staartgroep is ruim twee keer zo groot. De 309 deelnemende corporaties vertegenwoordigen samen 97,5 procent van alle corporatiewoningen.

Veel kleinere corporaties in kopgroep

Opvallend is dat in de kopgroep de kleinere corporaties (tot 2.500 verhuureenheden) goed zijn vertegenwoordigd. Van de grootste corporaties (meer dan 25.000 verhuureenheden) hoort alleen Ymere (regio Amsterdam) tot de kopgroep. Twee van de grootste corporaties zitten in de staartgroep: Lefier (Groningen) en Woonbedrijf.SWS.Hhvl (Eindhoven). Van deze laatste corporatie werd in afgelopen zomer bekend dat ze tot de rijkste van het land behoort, met een investeringscapaciteit van 1,1 miljard (voor nieuwbouw).

Bedrijfslasten blijven dalen

Sinds de eerste Aedes-benchmark in 2014 zijn de bedrijfslasten met 17 procent gedaald. Het gaat om de zogeheten beïnvloedbare bedrijfslasten. De niet-beïnvloedbare, zoals de verhuurderheffing, worden buiten beschouwing gelaten. Vooral de grootste corporaties hebben fors in hun bedrijfskosten gesneden (ruim 20 procent) en hebben nu met € 837,- de laagste bedrijfslasten van de hele branche. Van de bedrijfslasten bestaat 42 procent (€ 358,-) uit personeelskosten.

Nieuwe huurders meest tevreden

Het huurdersoordeel in de benchmark bestaat uit drie onderdelen: het oordeel van nieuwe huurders, van huurders met een reparatieverzoek en van vertrokken huurders. Nieuwe huurders zijn het meest tevreden (7,5), gevolgd door huurders met een reparatieverzoek (7,4) en vertrokken huurders (7,2). Het hoogste rapportcijfer geven de nieuwe huurders van woningstichting Woensdrecht en de vertrokken huurders van woningbouwvereniging Lopik (9,3). Het minst tevreden zijn de vertrokken huurders van Stadlander in Bergen op Zoom (5,7).

Een derde aanbod heeft huur boven € 618,25

De benchmark bevat ook cijfers over betaalbaarheid en beschikbaarheid. Opvallend is dat een derde van het vrijkomende aanbod een huur heeft boven € 618,24 (grens 2015). De gehele sociale voorraad (huur onder € 710,68) daalde met 0,3 procent. De gemiddelde huur bedroeg in 2015 € 502,-. Dat is 71,6 procent van de maximaal toegestane huur.

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties