Menu
Terug naar overzicht

Aedes: nog aantal reparaties in Woningwet nodig

Geplaatst op 06-01-2016

Volgens Aedes is nog een aantal aanpassingen nodig om de Woningwet in de praktijk werkbaar te maken. Aedes stuurde haar reactie op de reparatievoorstellen voor de Woningwet eind 2015 naar het ministerie. Belangrijkste aandachtspunten zijn de personeelslasten voor leefbaarheid, eisen rond dienstverlening en de verplichte markttoets bij herstructurering.

Reparatiewet

Sinds de inwerkingtreding van de Woningwet op 1 juli 2015 kwamen er onduidelijkheden en foutjes naar boven. Om die te herstellen heeft het ministerie van BZK reparatievoorstellen in de vorm van een ‘Veegwet’ gemaakt.

Gezien de complexiteit van de nieuwe wet pleit Aedes ervoor jaarlijks te evalueren hoe de wet in de praktijk uitwerkt en zo nodig regels aan te passen.

Leefbaarheid, dienstverlening en markttoets

De belangrijkste punten uit de reactie van Aedes:

      Leefbaarheidsuitgaven. De Tweede Kamer heeft de minister onlangs in een motie gevraagd personeelslasten van corporatiemedewerkers die zich inzetten voor leefbaarheid niet onder het leefbaarheidsbudget te laten vallen. Dat staat niet expliciet in de Woningwet en ook niet in de reparatievoorstellen. Aedes roept de minister op om die motie snel uit te voeren.
      Dienstverlening. Samenwerking tussen corporaties is alleen mogelijk binnen een verplicht samenwerkingsvennootschap, dit is onnodig ingewikkeld. Ook blijft volgens de Veegwet een markttoets nodig als een corporatie een nieuwe administratieve dienst wil leveren aan de eigen dochteronderneming, zoals het opstellen van de jaarrekening. Vrijstelling hiervan kan, als het gaat om een dienst die in het belang van de volkshuisvesting is, maar alleen met toestemming van de minister. Deze werkwijze levert onnodige vertraging op.
      Markttoets bij herstructurering. Deze verplichte markttoets leidt nog steeds tot veel praktische problemen bij herstructurering op erfpachtgrond. Bovendien dreigt een verplichte markttoets in situaties die volgens Aedes helemaal geen herstructurering betreffen.
Terug naar overzicht
Reacties