Menu
Terug naar overzicht

Aedes tegen Tweede Kamer: ‘Regels belemmeren verduurzaming’

Geplaatst op 22-01-2018

Woningcorporaties hebben ongeveer een derde van alle woningen in Nederland in bezit. Verduurzaming van dit corporatiebezit is dus een grote stap naar een succesvolle energietransitie. Maar woningcorporaties voelen zich geremd in hun ambities door minder financiële mogelijkheden en belemmerende regels. Dat schrijft Aedes in een brief aan de Tweede Kamer.
Volgens Aedes zijn de financiële mogelijkheden van corporaties onvoldoende om hun hoge ambities te realiseren. Er zijn zelfs minder middelen voor verduurzaming beschikbaar dan onder het vorige kabinet. Zo loopt de STEP-subsidie (in totaal €400 miljoen) dit jaar af. Het kabinet stelt via een heffingsvermindering slechts €150 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming van sociale huurwoningen.

Belemmeringen in regels

Daarnaast zijn er in het regeerakkoord een aantal afspraken gemaakt die het verduurzamen niet vergemakkelijken. Aedes zette ze in hun brief op een rij:

In het regeerakkoord komt de overheid terug op haar toezegging dat de salderingsregeling zou worden verlengd tot 2023. De regeling is de belangrijkste stimulans voor het gebruik van zonnepanelen. Aedes vraagt behoud van de regeling tot 2023 zodat er voldoende tijd is om een nieuwe regeling te maken.

De minister van EZK laat in de wijziging van de Warmtewet knelpunten zitten. Corporaties kunnen daardoor de kosten voor collectieve warmtevoorziening niet meer (volledig) in rekening brengen bij de gebruikers. Risico is dat corporaties overstappen op individuele gasketels, een achteruitgang voor verduurzaming.

De Woningwet staat veel activiteiten om snel en efficiënt te verduurzamen niet toe, bijvoorbeeld rond het opwekken van duurzame energie. Aedes pleit ervoor om corporaties meer armslag te geven en de wettelijke regels aan te passen.

Verduurzaming leidt tot meer comfort en lagere energielasten voor huurders. De kosten van de maatregelen kunnen echter niet altijd worden doorgerekend in de huurprijs. Aedes vraagt voor meer aandacht in de regels voor de totale woonlasten.

Terug naar overzicht
Reacties