Menu
Terug naar overzicht

Aedes-verenigingscongres: Langetermijnvisie woningcorporaties vastgesteld

Geplaatst op 22-04-2016

De vereniging Aedes heeft een nieuwe langetermijnvisie 2016-2021: Wendbare houding, stabiele factor, focus op bewoners. De leden van Aedes stemden met overgrote meerderheid in met deze gezamenlijk ontwikkelde visie tijdens het verenigingscongres op 21 april 2016. Marc Calon: ‘Echt een visie van de leden waar we met velen aan hebben gewerkt.’

Actua

Terugkijkend op 2015 toonde Marc Calon zich trots op wat de sector heeft bereikt. Alle corporaties zijn bezig met sturen op kosten en varen scherp aan de wind. Calon: ‘Maar de handen moeten aan de ploeg. Dat het met de meeste corporaties goed gaat is een reden om te investeren, verduurzamen en vernieuwen van de bestaande woningvoorraad. Lokaal zijn er meer goedkope sociale huurwoningen nodig. De levensduur van de bestaande voorraad neemt af, er ligt een enorme vervangingsvraag, een verduurzamingsvraag en niet alle woningen voldoen aan de toekomstige behoefte van huurders. Kortom: we spugen in onze handen en gaan samen met gemeenten aan de slag.’

Nieuwe Langetermijnvisie

De leden van Aedes stemden in met de nieuwe langetermijnvisie Wendbare houding, stabiele factor, focus op bewoners. De visie is ontwikkeld in een intensief traject door Aedes met haar leden en met stakeholders. De visie is gemaakt vanuit de gedeelde waarden dienstbaar, verantwoordelijk, wendbaar en goed rentmeesterschap. De corporatiesector maakt in de visie keuzes voor de komende jaren op tal van onderwerpen waaronder huurtoeslag, verhuurdersheffing, matching, doelgroepen en duurzaamheid. Leden van het algemeen bestuur van Aedes lichtten de belangrijkste keuzes toe tijdens het congres.

Verenigingszaken

Verder stelden de leden van Aedes de jaarverslag 2015 vast en verleenden het Aedes-bestuur ‘decharge’, goedkeuring voor het gevoerde beleid in 2015.
Op voordracht van de kandidaatstellingscommissie is Eric de Ceuster, bestuurder van Woongoed Middelburg, benoemd tot bestuurslid. Hij volgt Ruud van den Boom op.
Tijdens het najaarscongres in november komt een aantal verenigingszaken opnieuw op de agenda omdat bij dit congres voor een statutenwijziging niet het vereiste quorum aanwezig was.

Bron: Aedes.nl

Terug naar overzicht
Reacties