Menu
Terug naar overzicht

Aedes: ‘Zorg en begeleiding verwarde huurders moet beter’

Geplaatst op 24-01-2017

De zorg voor en begeleiding van zelfstandig wonende mensen die verward gedrag vertonen, moet beter. Dat vermindert escalatie en overlast in de buurt. Dat schrijft Aedes in een brief naar de Tweede Kamer. De Kamer spreekt dinsdagavond 24 januari 2017 over onder meer dit onderwerp.

Woningcorporaties krijgen vaker te maken met huurders die ernstig in de war zijn (bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, verslaving of dementie). Door het kabinetsbeleid wonen deze mensen vaker zelfstandig, terwijl zij dat niet altijd aankunnen. Dat veroorzaakt schrijnende situaties en heeft een grote impact op de leefbaarheid in de buurt. Driekwart van de woningcorporaties ziet de overlast toenemen, bleek in 2015 uit onderzoek van Aedes. Het gaat bijvoorbeeld om verwaarlozing, overlast in de buurt, agressie en huurachterstanden.

Zorg en begeleiding

Het is belangrijk dat corporatiemedewerkers met signalen bij de juiste partij terecht kunnen. Zij komen namelijk regelmatig bij mensen achter de voordeur (bijvoorbeeld bij overlast of vanwege onderhoud en reparaties). Huurders met een zorgvraag moeten vervolgens de juiste zorg en begeleiding krijgen. Aedes noemt hiervoor in haar brief een aantal verbeteringsmogelijkheden. Nodig is bijvoorbeeld een meldpunt dat 24/7 bereikbaar is, een duidelijkere rolverdeling tussen partijen en meer beschermde woonvormen.

Omwonenden

De huisvesting van mensen met een zorgvraag is een kerntaak van woningcorporaties. Zij maken bijvoorbeeld goede afspraken met huurders en zorginstellingen over de begeleiding. Tegelijkertijd zijn zij verantwoordelijk voor het woongenot van omwonenden. Corporaties, gemeenten en hulpverleners moeten middelen hebben om in te grijpen als een situatie uit de hand loopt, de woonoverlast te erg wordt en het niet langer verantwoord is om iemand zelfstandig te laten wonen. Aedes gaat graag met het ministerie in gesprek om te kijken wat daarvoor nodig is.

Terug naar overzicht
Reacties