Menu
Terug naar overzicht

Afgelopen zomer laagste huurstijging sinds 2010

Geplaatst op 07-09-2017

In juli van dit jaar lagen de huurprijzen 1,6 procent hoger vergeleken met dezelfde maand in 2016. Dit is de laagste huurstijging sinds 2010.
Vooral de huurstijging voor sociale huurwoningen was met 1,1 procent relatief laag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Vorig jaar stegen de huren van deze woningen nog met 1,6 procent. Over het hele kalenderjaar 2017 mogen de huurinkomsten van corporaties met maximaal 1,3 procent toenemen.

Consumentenprijzen

Bij de overige verhuurders van gereguleerde huurwoningen stegen de huren met 2,5 procent. Vorig jaar lag dit cijfer op 2,3 procent. De helft van de huren steeg met 2,8 procent. Dit is de maximale huurverhoging voor de laagste inkomensgroep. De huurprijzen van duurdere woningen in de vrije sector stegen met 2,3 procent.
Sinds juli 2012 is de gemiddelde woninghuur met 16 procent gestegen. Dit is veel harder gestegen dan de consumentenprijzen. Deze stegen van 2012 tot en met 2016 met bijna 7 procent.

Belangrijke oorzaak hiervan is dat de maximale huurstijging sinds 2013 wordt berekend op basis van de consumentenprijzen met een inkomensafhankelijke opslag.

Amsterdam

In Amsterdam zijn de huren het meest gestegen, dit jaar met 2,5 procent. Dit komt voor een belangrijk deel door hogere huren bij bewonerswisseling. Zonder bewonerswisseling stegen de huren in Amsterdam met 1,5 procent.

Net als voorgaande jaren heeft Drenthe de laagste huurstijging (1,1 procent), maar dit jaar deelt Drenthe deze plek met Groningen en Gelderland.

Minder investeringen

In reactie op deze cijfers waarschuwt Marnix Norder, voorzitter van de vereniging van woningcorporaties Aedes, dat dit leidt tot minder investeringen in nieuwe woningen en minder verduurzaming.

“Woningcorporaties laten hun huren bewust niet te hard stijgen, omdat ze bang zijn dat hun huurders betalingsproblemen krijgen. Maar dat heeft een keerzijde. Door de ‘huurmatiging’ houden corporaties minder geld over voor investeringen.”

Huurverhoging stijgt harder dan inflatie

De Woonbond vindt het goed dat de huren dit jaar minder hard stijgen, maar ziet dat de huren nog steeds veel harder stijgen dan de inflatie en vindt dat er meer moet gebeuren om huren weer betaalbaar te krijgen.

Deze kabinetsperiode stegen de huren volgens de organisatie met ongeveer 10 procent boven de inflatie. Veel huurders zouden de huur amper kunnen opbrengen.

“Huurders hebben de huren de afgelopen jaren fors zien stijgen terwijl hun besteedbaar inkomen juist afnam”, stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping. “Een komend kabinet moet er echt voor zorgen dat huren weer betaalbaar worden”, stelt hij.

“Dat kan ook, door de belasting die verhuurders over sociale huurwoningen moeten betalen af te schaffen. Dit wordt weer doorgerekend aan de huurder en heeft geleid tot een huurexplosie.”

Terug naar overzicht
Reacties