Menu
Terug naar overzicht

Aw: governance centraal in toezicht op woningcorporaties

Geplaatst op 22-09-2016

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft de notitie “Contouren van het toezicht door de Autoriteit woningcorporaties” gepubliceerd. De Aw geeft hiermee helderheid over de wijze waarop zij het geïntegreerd toezicht op de woningcorporaties uitvoert. “Contouren van het toezicht” schetst het toezichtproces van de Aw in brede zin: het bevat zowel toetsingskaders als de wijze waarop de Aw te werk gaat.

In haar toezicht stelt de Aw stelt governance centraal. De problemen en schandalen waar de corporaties de afgelopen jaren mee geconfronteerd zijn, hadden als gemeenschappelijk kenmerk een falende governance. Verbetering van de governance als een eerste ‘verdedigingslinie‘, is dan ook noodzakelijk om een structureel beter functionerende sector te krijgen. De Aw vindt het belangrijk dat de governance niet alleen in opzet bestaat, maar ook in de praktijk functioneert en doorleefd wordt: de soft controls. De komende periode zal de Aw daarom over dit document in gesprek gaan met de corporatiesector en andere stakeholders.

Belangrijk uitgangspunt voor de Aw is het managen van risico’s; wat komt er op de sector en op de corporaties af en hoe reageren zij daarop? Niet alle toekomstige risico’s kunnen nu al in beeld zijn. Essentieel is daarom een werkwijze en een cultuur waarin doeltreffend en snel gehandeld wordt en waarin alle betrokkenen integer de publieke doelen nastreven. Hoe zijn de corporaties georganiseerd en hoe werken de interne checks and balances, spreekt men elkaar aan en corrigeert men elkaar?

Het stuk schetst de ‘contouren’. Toezicht is maatwerk en afhankelijk van specifieke omstandigheden, risico’s en opvattingen. Het is meer dan het beoordelen van kengetallen en het schrijven van toezichtbrieven. De Aw zal daarom vaker dan in het verleden on site bij corporaties inspecties gaan uitvoeren om de kwaliteit van de governance te beoordelen. Daarbij zal de Aw ook meer in gesprek gaan met de Raad van Commissarissen over hun rolinvulling.

Het jaarlijkse oordeel over corporaties zal meer verspreid over het jaar plaatsvinden. Corporaties zullen door de Aw niet alleen worden beoordeeld op onrechtmatigheden, maar ook op schadelijk gedrag en/of risicovolle omstandigheden.

Meer informatie

Terug naar overzicht
Reacties