Menu
Terug naar overzicht

Belastingdienst begonnen met verstrekken inkomstengegevens aan verhuurders

Geplaatst op 22-04-2016

De Belastingdienst is begonnen met het informeren van huurders over het verstrekken van inkomensindicaties aan hun verhuurder. Die zijn nodig voor een eventuele inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli. Bijna twee miljoen huurders ontvangen een brief van de Belastingdienst.

Wetswijziging

In februari oordeelde de Raad van State dat de Belastingdienst geen inkomensgegevens van huurders mag verstrekken, vanwege de geheimhoudingsplicht van de belastingdienst. Minister Blok voerde daarop een wetswijziging uit die ervoor zorgde dat de Belastingdienst zich in dit geval niet aan haar geheimhoudingsplicht hoeft te houden. Daardoor kunnen inkomensgegevens van huurders wel met verhuurders worden gedeeld.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

De Belastingdienst verstrekt alleen inkomensindicaties aan verhuurders die daar om gevraagd hebben. Via deze inkomensindicaties kan de verhuurder constateren of deze per 1 juli 2016 een huurverhoging mag vragen die hoger ligt dan de zogenaamde ‘basishuurverhoging’ van 2,1%. Verhuurders mogen alleen inkomensindicaties opvragen voor adressen waar verhuurd wordt tegen een gereguleerde huurprijs.

Aan huishoudens met een jaarinkomen tot € 34.678 mogen verhuurders niet méér vragen dan 2,1% verhoging. Huishoudens met een inkomen tussen de € 34.678 en € 44.360 kunnen een huurverhoging krijgen van maximaal 2,6%. Huishoudens met een inkomen hoger dan € 44.360 kunnen dit jaar te maken krijgen met huurverhoging van maximaal 4,6%.

Huurverhoging corporaties

Voor corporaties geldt overigens dat de huursomstijging dit jaar maximaal 1% mag zijn. De huursom is het totaal aan huurinkomsten van de corporatie. Het maximum van 1% is exclusief de huurverhogingen bij nieuwe huurcontracten en exclusief de inkomensafhankelijke huurverhogingen.

Terug naar overzicht
Reacties