Menu
Terug naar overzicht

Bestuurs-/jaarverslag 2015 van de SHD

Geplaatst op 26-01-2017

‘Pas op de dubbeltjes, dan passen de guldens wel op zichzelf’
(William Lowndes)

Hier volgt het beschreven bestuurs-/jaarverslag van de SHD zoals dat deel uitmaakt van de door het bestuur van de SHD vastgestelde ‘Jaarrekening 2015’. Deze is ook aan Dunavie gepresenteerd en daar voor akkoord aangenomen. In dit bestuurs-/jaarverslag over 2015 doet het bestuur van de SHD op hoofdlijnen verslag van en legt verantwoording af over het gevoerde beleid. We benadrukken dat het op hoofdlijnen is, want er gebeurt immers in één kalenderjaar zoveel in Katwijks huurdersland, het steven naar het vastleggen van alle details zou een onleesbaar en dik jaarverslag opleveren.

Namens het bestuur van de SHD,
Cees Oostindie,
voorzitter.

Lees hier het Bestuurs-/jaarverslag 2015

Terug naar overzicht
Reacties