Menu
Terug naar overzicht

Bewonerscommissies SHD ontmoeten elkaar

Geplaatst op 04-07-2018

‘Een leven zonder feesten, is als een lange weg zonder pleisterplaatsen’, is een bekende uitspraak. Voor het bestuur van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ de reden om de leden van alle bewonerscommissies voor de laatste bijeenkomst donderdagavond 28 juni uit te nodigen beginnend met een ‘broodje soep’ en eindigend met een ‘natje en een droogje’.
Cees Oostindie, voorzitter van het bestuur van de SHD benutte deze avond ook om met de 45 aanwezige leden van de bewonerscommissies kort terug te blikken op de afgelopen maanden. Maar hij gaf ook al een doorkijkje naar wat de rest van dit kalenderjaar de SHD en de huurders mogelijk kan brengen.

Oostindie: ,,Met de reorganisatie bij Dunavie heeft de SHD er het volste vertrouwen in dat de aanbevelingen van een eerder visitatierapport, waar het vooral over de te verbeteren communicatie vanuit de corporatie ging, van het papier naar zicht- en hoorbare daden worden omgezet. De SHD zal daarbij zeker een constructieve en gezond kritische houding aannemen. We gaan ervoor, maar eerst is er het zomerreces in juli en augustus.”

Waarover sprak Oostindie met de BC?

De voorzitter pleitte wederom voor een hernieuwd woonlastenonderzoek na de zomervakantie onder de Dunavie-huurders. Een eerder onderzoek in de tweede helft van 2014 wees uit dat een 25% van de Katwijkse huurders onder de armoedegrens leefde. De te verkrijgen informatie kan zeker de input vormen als er over de huuraanpassingen 2019 wordt gesproken. Hij brak ook een lans voor nieuwbouw van sociale huurwoningen in de categorie ‘betaalbaar’ (tot € 628,-), zeker één van de speerpunten van de SHD in de nieuw op te stellen ‘Prestatieafspraken Wonen’ die op 1 januari 2020 de huidige prestatieafspraken moeten opvolgen. Oostindie: ,,En wat gaan we doen met de 70% van de huurwoningen die van voor 1970 dateren? Daar moet ook een plan voor komen.” Zo sprak hij verder nog over het Woonlastenfonds, de Projectlocatie Valkenburg, seniorenhuisvesting, wijkbeheer om af te sluiten met een woord van dank aan alle leden van de bewonerscommissies voor hun inzet voor de SHD.”

‘Handreiking bewonerscommissies’ uitgereikt

Alle aanwezigen kregen afsluitend deze handreiking met praktische tips over hun rol als bewonerscommissie in hun wooncomplex. Komend werkjaar zullen ze daar met bijeenkomsten vanuit de SHD verder ook bij gesteund worden. Dat was ook zichtbaar in de ook uitgereikte ondertekende samenwerkingsovereenkomst met de SHD. ,,Zij zijn immers de ruggengraat van de SHD”, sprak Oostindie tot slot met een glimlach.

Terug naar overzicht
Reacties