Menu
Terug naar overzicht

Bewonerscommissies SHD ontmoeten en leren

Geplaatst op 12-02-2017

,,Wat een leerzame avond was dit waar we als leden van de bewonerscommissies van de SHD veel hebben gehoord en gedeeld. Die drie uur vlogen voorbij en dat is alleen maar een goed teken”, aldus één van de 29 aanwezige leden van bewonerscommissies van de Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek. Deze eerste van de drie bijeenkomsten werd geleid door Anneke Schouten en Thea de Feijter van ‘De Nieuwe Wind’ in de Open Hof in Katwijk aan den Rijn.

Nel van Dam, lid van het dagelijks bestuur van de SHD: ,,Het is goed om te zien dat zoveel bewonerscommissieleden op deze uitnodiging hebben gereageerd. Met nog twee bijeenkomsten op de woensdagen 22 februari en 1 maart willen we het thema ‘Groeikracht in uw bewonerscommissie’ handen en voeten geven. Het is belangrijk dat we met deze training investeren in bewonerscommissies. Zij zijn de ogen en oren in de wooncomplexen van woningcorporatie Dunavie. Met deze inspirerende bijeenkomsten wordt hun taak en rol weer opgefrist. En het is ook heel belangrijk dat ze naast het leren elkaar ook kunnen ontmoeten.”

Groeikracht in elke BC

Van Dam: ,,Bewonerscommissies zijn van zichzelf en mogen alleen meepraten over de plannen voor hun eigen wooncomplex, denk maar aan zaken als renovatie, het servicekostenpakket en mogelijk sloop.” Naast veel praktische informatie over hoe ze steviger kunnen functioneren komen de volgende thema’s de volgende bijenkomsten ook aan bod: hoe betrekken we de huurders in ons wooncomplex er makkelijker bij, hoe vergader je doelgericht, is de besluitvorming helder, de servicekosten, de zichtbaarheid van de BC vergroten en hoe kan je als BC beter en goed invloed uitoefenen. Van Dam: ,,De leden hebben al een verslag van deze eerste avond ontvangen met ook een huiswerkopdrachtje voor 22 februari. En… ze hebben er zin in.” Wilt u meer lezen over de rol van de bewonerscommissies, kijk dan op de website www.shdeduinstreek.nl of www.denieuwewind.nl.

Terug naar overzicht
Reacties