Menu
Terug naar overzicht

Bezwaar maken tegen huurverhoging: in welke gevallen kan dat?

Geplaatst op 05-05-2017

U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen een huurverhoging. Bijvoorbeeld als de huur van uw woning door de aangekondigde huurverhoging boven de maximale huurprijs komt te liggen. Bezwaar maken kan alleen als u een sociale-huurwoning heeft (niet-geliberaliseerd huurcontract).

Wel bezwaar huurverhoging mogelijk

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen huurverhoging:

De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging.
De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen.
U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
Er is sprake van all-in huur. De kale huurprijs is dan niet bekend en de verhuurder mag geen huurverhoging voorstellen.

Bezwaar vanwege laag inkomen

Heeft u te maken met een extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging? Dan kunt u ook nog in de volgende gevallen bezwaar maken:

uw inkomen is te laag of is gedaald;
uw huishouden heeft 1 of meer bewoners die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
uw huishouden bestaat uit meer dan 3 personen;
u bent chronisch ziek of u heeft een beperking
Lees verder over bezwaar maken tegen huurverhoging: hoe doe ik dat?

Geen bezwaar huurverhoging mogelijk

In de volgende gevallen kunt u geen bezwaar maken tegen huurverhoging:

Uw huurverhoging is maximaal 2,1% vanaf 1 juli 2016.
Let op: is de verhoging minder dan 2,1% en komt uw huur daardoor boven de maximale huurprijs van uw woning? Dan is bezwaar wel mogelijk.

De woning is niet goed onderhouden. Bij ernstig achterstallig onderhoud van de woning kunt u wel een verzoek voor huurverlaging voorstellen. Bent u vóór de ingangsdatum van de huurverhoging al een procedure voor huurverlaging begonnen? Dan kunt u wel bezwaar indienen tegen de huurverhoging.

U heeft een woning in de vrije sector. Voor vrije sectorwoningen gelden andere regels voor huurverhoging.

Uw verhuurder verhoogt de huur na een renovatie.
U moet dan wel toestemming hebben gegeven voor de woningverbetering.

 

 

 

Bron: Rijksoverheid.

Terug naar overzicht
Reacties