Menu
Terug naar overzicht

Bijeenkomst bewoners Rooie Buurt

Geplaatst op 04-11-2017

Op dinsdag 31 oktober hebben Dunavie, de gemeente en Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD) samen een bewonersbijeenkomst gehouden voor de bewoners van de Rooie Buurt. Bijna 60% van alle huishoudens heeft eerder meegedaan aan een enquête over wonen en de leefbaarheid in de buurt. De bewoners zien verbeteringen in hun buurt, maar zij willen ook maatregelen om de situatie te verbeteren.

Tijdens de bijeenkomst werd er gesproken over:
de huurprijzen
het onkruid in de sloppen
de snelheid van auto’s op de Wethouder F.E. Meerburg senior kade
illegale bewoning
oneerlijk gebruik van de parkeergarage

Tijdens de tweede helft van de avond konden bewoners met alle partijen om tafel om deze onderwerpen goed met elkaar te bespreken en afspraken te maken. Wethouder Krijn van der Spijk sprak de bewoners toe: “Jullie wonen in een fantastisch mooi stukje Katwijk. Parkeren lijkt één van de problemen daar. We gaan met Dunavie en u als bewoners in gesprek over optimaal gebruik van de parkeergarage”.

Directeur Alfred Busser van Dunavie lichtte het verschil tussen de sociale huurwoningen en de vrije sector woningen toe. Hij gaf aan dat er de afgelopen jaren veel is gedaan om het huurprijsverschil tussen die 2 te beperken. “Over een periode van 3 jaar hebben de vrije sectorwoningen geen huurverhoging ontvangen en we richten onze betaalbare vrije sectorhuur tot ca. € 900. Bovendien mag u van ons verwachten, dat we uw woningen goed onderhouden. Daar betaalt u immers voor”.

De SHD is tevreden dat met deze enquête uitvoering is gegeven aan de prestatieafspraken. Ook benadrukte de SHD dat zij een adviesrol hebben, bijvoorbeeld als het gaat om de jaarlijkse huurverhoging. “En u heeft als bewoners van de Rooie Buurt de luxe om gebruik te kunnen maken van een bewonerscomité en Huurdersplatform Katwijk. Ik kan u alleen maar aanraden daar ook gebruik van te maken wanneer er dingen spelen”, aldus Cees Oostindie van de SHD.

In een volgende bijeenkomst bekijken de gemeente, Dunavie en de bewoners welke maatregelen er kunnen worden genomen en hoe zij samen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Terug naar overzicht
Reacties