Menu
Terug naar overzicht

Bijna helft corporatiebestuurders verdient nog te veel

Geplaatst op 22-12-2015

Bijna de helft (47 procent) van de bestuurders van woningcorporaties verdiende in 2014 meer dan wat is toegestaan op grond van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van het ministerie van BZK van de overschrijdingen van de WNT-norm.

Begin 2013 werd de WNT van kracht, die de salarissen in in de (semi-)publieke sector moet matigen. In 2014 bedroeg het maximum inkomen op basis van de WNT € 230.474,-. Voor bestuurders van kleinere corporaties gelden lagere maxima. Hieronder de top-10 van de hoogste salarissen in 2014, waarin de Amsterdamse corporatie Eigen Haard met drie topfunctionarissen is vertegenwoordigd en SWS/Hhvl en Ymere ieder met twee. Vergeleken met 2013 liggen de hoogste salarissen aanzienlijk lager. Toen verdienden nog vijf bestuurders meer dan 3 ton.

Overgangsregeling

In totaal verdienden 276 van de 587 corporatiebestuurders meer dan de WNT-norm. De gemiddelde overschrijding bedroeg € 32.726-. Het gemiddelde inkomen van topfunctionarissen in de corporatiesector bedraagt € 123.680,-. In vrijwel alle gevallen gaat het om bestuurders die onder de overgangsregeling vallen. Zittende bestuurders die voor januari 2013 in dienst waren en meer verdienen dan de norm, mogen vier jaar lang hetzelfde salaris blijven houden. Daarna moet hun beloning in drie jaar omlaag naar de wettelijke norm.
Toezichthouders in de corporatiesector krijgen gemiddeld € 7.120,-. Van de 1859 toezichthouders verdienden er in 2014 774 (42 procent) meer dan de norm.

Ontslagvergoedingen

Opvallend is de overschrijding van de WNT-norm bij ontslagvergoedingen voor topfunctionarissen. Van de 21 ontslagen topfunctionarissen kregen er 12 een ontslagvergoeding boven het maximum van € 75.000,-. Zo keerde alleen al de Rotterdamse corporatie Woonbron voor ruim 1,8 miljoen euro aan ontslagvergoedingen uit. Bij Havensteder (ook Rotterdam) kregen 4 ontslagen topfunctionarissen ruim 1,1 miljoen mee.

Top 10 meest verdienende topfunctionarissen bij woningcorporaties 1)
Eigen Haard (Amsterdam) € 307.095
Ymere (Amsterdam) € 295.410
Eigen Haard (Amsterdam) € 293.127
Eigen Haard (Amsterdam) € 264.129
SWS/Hhvl (Eindhoven) € 253.895
Staedion (Den Haag) € 253.572
SWS/Hhvl (Eindhoven) € 252.806
Ymere (Amsterdam) € 248.744
Maasdelta (Rotterdam) € 247.019
Woonstad Rotterdam € 240.755

1) Inclusief onkostenvergoedingen en ‘voorzieningen, betaalbaar op termijn’

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties