Menu
Terug naar overzicht

Bijna kwart van 55-plussers is starter op de woningmarkt

Geplaatst op 07-10-2016

Steeds meer 55-plussers gaan over tot het kopen van een woning. Landelijke cijfers uit de Hypotheek Index van De Hypotheker tonen aan dat het aantal 55-plussers dat een hypotheek heeft afgesloten in de eerste drie kwartalen van 2016 met 14 procent is gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ouderen hebben niet alleen overwaarde op hun woning, maar ook hun hypotheek is vaak al deels afgelost. Dit maakt de overstap naar een nieuwe woning eenvoudiger. Toch is ook 1 op de 5 van deze ouderen starter op de woningmarkt.

Hoewel het aantal doorstromers onder 55-plussers sterk groeit, koopt 22 procent van de ouderen voor het eerst een woning. Dit wordt volgens De Hypotheker vooral veroorzaakt door de stijgende huurprijzen. Vanwege de lage rente is het vaak gunstiger om een woning te kopen; dit kan tot honderden euro’s per maand schelen. Ook het aanbod speelt een rol. Een koopwoning biedt veel meer keuzevrijheid en de bewoner is niet afhankelijk van het huuraanbod.

Opvallend is dat veel doorstromende ouderen naar de stad trekken. Vooral Amsterdam en Rotterdam zijn erg populair. In deze steden steeg het aantal afgesloten hypotheken onder 55-plussers achtereenvolgens met 37 en 19 procent. Deze groep gaat vaak kleiner wonen zodra de kinderen het huis uit zijn. Hierdoor blijft er ook meer tijd over, waardoor de stad met al haar culturele en andere voorzieningen een stuk aantrekkelijker wordt.

Op latere leeftijd hypotheek afsluiten is mogelijk

De 55-plussers gaan zich in de komende jaren, mede als gevolg van de vergrijzing, steeds meer manifesteren op de woningmarkt. Dit blijkt ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo neemt het aantal 55-plussers in de komende vijf jaar naar verwachting toe tot 3,7 miljoen huishoudens. Dit is bijna de helft van het totale aantal huishoudens in Nederland.

“Steeds meer 55-plussers gaan over tot het kopen van een woning. Dat komt onder andere omdat veel woningcorporaties regelmatig bewoners de mogelijkheid bieden om hun huurwoning te kopen, waarvan veel ouderen gebruik maken. Voor deze groep geldt wel dat vanaf de leeftijd van 57 jaar het pensioeninkomen van invloed is op het bedrag dat ze maximaal mogen lenen voor de aankoop van een woning. Als zij echter de hypotheeklasten ook na hun pensionering kunnen betalen, is het afsluiten van een hypotheek gewoon mogelijk. In de praktijk merken we dat 55-plussers meestal geen problemen ondervinden bij het afsluiten van een hypotheek, omdat zij bijvoorbeeld overwaarde of een spaarpotje hebben opgebouwd”, vertelt Wytzejan de Jong, algemeen directeur van De Hypotheker.

“Daarnaast is het mogelijk om een deel van de hypotheek versneld af te lossen voor de pensioendatum, zodat de hypotheeklasten na pensionering lager zijn. De 55-plussers hebben dus zeker voldoende mogelijkheden voor het kopen van een woning. We vinden het positief dat steeds meer ouderen zich dit realiseren en de stap durven te zetten.”

Terug naar overzicht
Reacties