Menu
Terug naar overzicht

Blok: ‘Nu is het moment dat ook andere corporaties hun ambities kunnen tonen én waarmaken’

Geplaatst op 17-12-2015

Deze week zijn op symbolische wijze twee brochures overhandigd door Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, met daarin alle mogelijkheden voor financiering van Nul op de Meter woningen voor huiseigenaren. Aan de ontvangende zijde stonden Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Verenging van Banken, en Birgitte van Hoesel, directeur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, die de brochure over financiering van Nul op de Meter voor woningcorporaties in ontvangst namen.

Beide brochures worden de komende tijd actief verspreid onder financieel adviseurs van banken en alle leden van Stroomversnelling.

Beter wonen met Nul op de Meter

Stroomversnelling heeft samen met woningcorporaties, banken en andere partijen stappen gezet om een totale woning make-over makkelijker te maken. Voor huiseigenaren zijn er verschillende mogelijkheden om Nul op de Meter te financieren en daarmee is er uiteindelijk ook perspectief voor huurders. Dit omdat een Nul op de Meter renovatie voor veel naoorlogse woningen in alle opzichten gunstig uitpakt.

De Klimaattop in Parijs heeft de urgentie voor vergaande verduurzaming van onze woningvoorraad alleen maar onderstreept.
 “Het is nu echt zaak om in een hogere versnelling te gaan,” zei Derk Loorbach, hoogleraar transities aan de Erasmus Universiteit, recent in Eén Vandaag, naar aanleiding van de Klimaattop en het Energieakkoord, waarin Stroomversnelling als voorbeeld werd genoemd.

Blok moedigt aan

“Het pionierswerk naar Nul op de Meter woningen in de huursector is gedaan. De eerste voorbeelden van rijtjeshuis tot portiekflat staan inmiddels door het land. Nu is het moment dat ook andere corporaties hun ambities kunnen tonen én waarmaken. Ik moedig hen daartoe aan en hoop van harte dat zij dat zullen doen. Het levert huurders een comfortabelere woning en meer financiële zekerheid op. Met elkaar halen we zo ook nog eens onze ambitieuze energiebesparingsdoelen. Ik wijs ook nog op het Fonds Energiebesparing Huursector (FEH) dat gebruikt mag worden bij Stroomversnelling en dat de wetgeving voor de Energieprestatievergoeding (EPV) in de laatste fase zit”, aldus minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst.

Advies voor woningeigenaren

Voor huiseigenaren staat het licht op groen. Banken gaan hun financieel adviseurs en intermediairs trainen, zodat zij klanten actief adviseren over de mogelijkheden die er zijn om hun woning te verduurzamen. Met inzet van eigen spaargeld dan wel in de vorm van een persoonsgebonden of gebouwgebonden financiering. Sommige banken bieden klanten korting op de hypotheekrente, gerelateerd aan de energieprestatie van het huis. Hoe beter het energielabel, hoe lager de hypotheekrente.

Oproep aan woningcorporaties

Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, roept alle woningcorporaties op om hun koudwatervrees te overwinnen en mee te doen. “Corporaties kiezen er nu vaak voor om stapsgewijs te investeren in verbetering, bijvoorbeeld van label F naar label B. Maar uit de business case van Stroomversnelling blijkt dat woningcorporaties er juist verstandiger aan doen om woningen direct naar Nul op de Meter te brengen. Bovendien: de huurders staan ervoor in de rij.”

Terug naar overzicht
Reacties