Menu
Terug naar overzicht

Blok: verstrekken inkomensverklaringen expliciet opnemen in wet

Geplaatst op 04-02-2016

Minister Blok heeft maatregelen genomen om expliciet in de wet op te nemen dat de Belastingdienst verplicht is inkomensverklaringen te verstrekken. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State. Verder beraadt de minister zich over de gevolgen die deze uitspraak heeft voor de opvraag van de inkomensgegevens voor de huurverhogingen per 1 juli 2016.

Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat de Belastingdienst geen inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen mag verstrekken aan woningcorporaties als die daarom vragen. In de wet staat namelijk niet expliciet dat de Belastingdienst verplicht is om inkomensgegevens te verstrekken aan verhuurders van sociale huurwoningen, terwijl dit wel nodig is, aldus de Raad van State.

De minister schrijft dat deze verplichting wel expliciet staat in het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt 2015.
De Tweede Kamer behandelt dit wetsvoorstel deze week. Als deze wet spoedig wordt aangenomen dan kan de Belastingdienst volgens de minister in ieder geval voor de huuraanzeggingen per 1 juli 2016 de inkomensverklaringen verstrekken.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Sinds 2013 kunnen verhuurders inkomensafhankelijke huurverhogingen doorvoeren. Hiermee wil het kabinet scheefwonen tegengaan en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. In de wet zijn hiervoor regels opgenomen. Een van die regels is dat verhuurders inkomensverklaringen opvragen en aan huurders meesturen als de huur extra verhoogd wordt. Ook corporaties hebben de afgelopen jaren gebruikgemaakt van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Zij hebben daarbij altijd de wet gevolgd.

Terug naar overzicht
Reacties