Menu
Terug naar overzicht

Boeiende huurdersavond en… bitterballen

Geplaatst op 21-11-2017

De familie van Egmond, beheerders van de Open Hofkerk in Katwijk aan den Rijn, hoefde na de jaarlijkse huurdersavond van de SHD niet bang te zijn dat ze met de bittergarnituur bleven zitten. Geen gelijkenis dus met de door Wim Sonneveld ooit bedachte man die de catering in het theater verzorgde. Die bleef in de pauze namelijk zitten met ’96 kroketten’ omdat bij de lezing in de zaal de meest verschrikkelijke ziektebeelden werden geprojecteerd. Niets van dit alles op deze goed bezochte huurdersavond van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’. Zelfs de laatste bitterbal werd van de schaal geplukt.

Cees Oostindie, voorzitter van het bestuur van de SHD: ,,De nadruk lag bij deze huurdersavond vooral ook op het elkaar informeel ontmoeten. Daar hebben we voor de aanwezige huurders en de genodigden, waaronder diverse raads- en burgerleden en vertegenwoordigers van woningcorporatie Dunavie, dan ook alle tijd ingeruimd. En er werd dankbaar gebruik van gemaakt. Goed om dat te mogen beleven met elkaar.”

De kansen met de Woningwet 2015

Na het woord van welkom met de verantwoording over het door de SHD gevoerde beleid over 2017, terug te lezen op de site van de SHD, kwamen twee gastsprekers aan het woord. In een mooie interactieve sessie met de aanwezigen gingen Simone Kramer en Kerwin Doelwijt van het ministerie van BZK in op de kansen die Woningwet 2015 biedt aan huurdersorganisaties en woningcorporaties. Er liggen duidelijk vele uitdagingen, zeker ook op lokaal niveau.

Twee uitsmijters van de SHD

Oostindie sloot het formele gedeelte van de huurdersavond af met twee uitsmijters: ,,Het eerste spreekuur van burgemeester Visser op locatie wordt gehouden op dinsdagmiddag 28 november van 17.00 – 18.00 uur in ons kantoor van de SHD aan de Nassaudreef 38 in Katwijk. Daar zijn we maar wat trots op. En het tweede wat u in de SHD-agenda kunt noteren, die u bij de uitgang krijgt aangereikt, is de nieuwjaarsreceptie van de SHD. Die wordt op vrijdag 5 januari van 17.00 – 19.00 uur ook hier in de gastvrije Open Hofkerk georganiseerd. U bent allen van harte welkom.”
Wilt u meer weten over de activiteiten van de SHD? Voor meer informatie kunt u terecht op de informatieve website www.shdeduinstreek.nl.

Terug naar overzicht
Reacties