Menu
Terug naar overzicht

Complexe burenruzies nemen toe

Geplaatst op 14-09-2017

Blaffende honden, elke dag een mopperende buurman aan de deur en in de verte twee ruziënde buurtbewoners… Vorig jaar bemiddelden getrainde buurtbemiddelaars in ruim 13.000 overlastzaken. Dat is meer dan het jaar ervoor. Opvallend is dat het aantal complexe problemen toeneemt. Dit blijkt uit de benchmark buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Buurtbemiddelaars komen de meest uitlopende problemen tussen buren tegen. Problemen waardoor mensen zich soms niet meer prettig voelen in hun huis of buurt. Terwijl door bemiddeling de situatie enorm kan opknappen. Maar liefst 70% van de behandelde zaken wordt goed opgelost. Zo’n 2.564 getrainde bemiddelaars hielpen vorig jaar ruim 50.000 mensen bij het oplossen van burenconflicten. Maar dat is alleen het topje van de ijsberg van het totaal aantal overlastzaken. Want niet iedereen vindt nog zijn weg naar buurtbemiddeling.

Stormachtige groei

Het afgelopen jaar kende buurtbemiddeling wel een stormachtige groei. Zo’n 30 nieuwe gemeenten en woningcorporaties volgden het goede voorbeeld en bieden hun inwoners nu ook buurtbemiddeling aan. Daarmee hebben 253 gemeenten getrainde bemiddelaars tot hun beschikking; dat is 65% van alle gemeenten (393 gemeenten). In 2008 waren dit nog 108 gemeenten op een totaal van 443 gemeenten. In totaal had dus 24% van de gemeenten destijds buurtbemiddeling.

Soorten overlast

De top 3 van meest voorkomende klachten is: geluidsoverlast, ergernissen rond huis en tuin en intimidatie. Buurtbemiddelingsorganisaties melden dat zij steeds meer complexe zaken binnen krijgen. Zo komen bemiddelaars vaker in aanraking met gezinnen waar meerdere problemen spelen, is er meer sprake van (een vermoeden van) psychische problematiek of krijgen ze te maken met moeilijke burenruzies die erg geëscaleerd zijn. Gemiddeld gaat het om zo’n 20% van het aantal aangemelde zaken dat als complex wordt aangemerkt. Buurtbemiddeling schakelt in die gevallen haar grote netwerk in om de juiste personen of instanties te betrekken.

Aanpak woonoverlast

Dat burenproblemen en woonoverlast een steeds belangrijker thema wordt, blijkt ook uit het feit dat er sinds 1 juli 2017 een nieuwe wet voor de aanpak van woonoverlast is. Meer gemeenten en woningcorporaties zien buurtbemiddeling daarom als eerste logische en effectieve stap om problemen tussen buren op te lossen.

Meer informatie

Meer weten over buurbemiddeling? Kijk in het dossier Buurtbemiddeling.

Terug naar overzicht
Reacties