Menu
Terug naar overzicht

Corporaties moeten meer investeren in ouderenwoningen

Geplaatst op 04-04-2016

Woningcorporaties moeten en kunnen meer investeren in geschikte en betaalbare woningen voor ouderen. Ook in beschutte woonvormen voor mensen met een zorgvraag.

Dat is een van de aanbevelingen die het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen doet in zijn rapport ‘Van tehuis naar thuis’. Het rapport werd op 24 maart aangeboden aan minister Blok van Wonen en staatssecretaris Van Rijn van VWS. Beide bewindslieden hadden in juli 2014 het Aanjaagteam geïnstalleerd als ‘vlottrekker, frontrunner, opzweper, stroomlijner, meedenker, oplosser en wakkerschudder’ van het langer zelfstandig laten wonen van ouderen.

Steeds minder instellingen

Sinds een paar jaar is het overheidsbeleid gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen van ouderen en mensen met een beperking. Op 1 januari 2015 is de Wmo2015 in werking getreden. Mensen met een lichte ondersteuningsvraag kunnen niet meer terecht in een instelling, maar wonen langer zelfstandig. En wonen en zorg zijn steeds meer gescheiden.

Organisatievermogen en geld

Het Aanjaagteam constateert dat veel burgers nog lang niet voldoende doordrongen zijn van deze nieuwe verantwoordelijkheid, onder meer door gebrekkige voorlichting door gemeenten. Maar langer thuis blijven wonen moet natuurlijk wel kúnnen. Dat vergt organisatievermogen, vaak van mantelzorgers, én geld. Woningaanpassingen en hulpmiddelen zijn duur en de groep 65-plussers met een laag inkomen (tot € 33.000,-) groeit snel, van 1 miljoen in 2012 tot ongeveer 1,75 miljoen in 2040.

Bouwmarkten

Bouwmarkten spelen nog niet genoeg in op de vraag naar hulpmiddelen als krukken, handgrepen en trapliften. ‘Het moet functioneel zijn, slijtvast, ook berekend op zware mensen. Maar waarom ook niet mooi, en met meer keuze?’ vragen de aanjagers zich af.

Ook huurdersorganisaties betrekken

Het team constateert ook dat veel gemeenten, vooral de kleinere, hun regierol nog niet optimaal waarmaken. Ook kunnen gemeenten hun instrumentarium (woonvisie, prestatieafspraken) beter benutten. In tegenstelling tot wat het Aanjaagteam schrijft moeten niet alleen corporaties, maar uiteraard ook huurdersorganisaties worden betrokken bij het maken van lokale prestatieafspraken.

Anbo-onderzoek

Ongeveer tegelijk met dit rapport verscheen een onderzoek van ouderenorganisatie Anbo en Ipso Facto, waaruit blijkt dat het tekort aan geschikte ouderenwoningen de komende jaren snel zal toenemen: van 60.000 nu naar 180.000 over 10 jaar, volgens schattingen van de Anbo. Opvallend is overigens dat de helft van de ondervraagde gemeenten niet precies weet hoeveel geschikte seniorenwoningen ze binnen hun grenzen hebben.

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties