Menu
Terug naar overzicht

Deel bedrijfsgegevens corporaties openbaar beschikbaar

Geplaatst op 07-01-2016

De Rijksoverheid publiceert sinds 1 januari 2016 een deel van de Verantwoordingsinformatie (dVi) van woningcorporaties op de website data.overheid.nl. Het is een van de maatregelen die de overheid neemt om het openbaar beschikbaar stellen van informatie (open data) in de corporatiesector te stimuleren. Dat meldt minister Blok in een Kamerbrief van 18 december 2015.

Open data

Voorlopig staan alleen de hoofdstukken 2 en 3 van de dVi als open data op de website. Hoofdstuk 2 bevat onder meer informatie over de ontwikkelingen in de vastgoedportefeuille, de verdeling, samenstelling en specificatie van het corporatiebezit en verhuurgegevens, zoals mutatiegraad en huurderving. Hoofdstuk 3 bevat onder meer de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.

De minister wil uiteindelijk zoveel mogelijk gegevens uit de verantwoordingsinformatie en de prognose-informatie (dPi) als open data beschikbaar stellen. Alleen privacy- of bedrijfsgevoelige informatie komt in aanmerking voor een uitzondering op deze regel, aldus de minister. In de eerste helft van 2016 bekijkt het ministerie van BZK welke delen van de dVi en dPi het nog meer openbaar beschikbaar wil stellen. Uiterlijk 1 juli 2016 is dit onderzoek afgerond.

Gegevensdefinities

Ook actualiseert het ministerie van BZK de gegevensdefinities van de dVi en dPi en stelt het ministerie een indeling (taxonomie) van deze definities op. Uiterlijk 1 juli 2016 is dit afgerond en dienen corporaties de definities te gebruiken. Minister Blok wil deze definities en indeling op termijn mogelijk verplicht stellen. In januari 2016 stuurt hij de Tweede Kamer hiertoe een wijzigingsvoorstel voor de Woningwet.

Pilot Standard Business Reporting

Minister Blok kondigt in dezelfde brief aan dat Logius, de digitale dienstverlener van het ministerie van BZK, een pilot gaat uitvoeren met enkele corporaties, rond het aanleveren van de jaarrekeninggegevens via het zogeheten Standard Business Reporting (SBR). SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages en zou kunnen bijdragen aan een efficiƫntere en effectievere verantwoording. Wanneer de pilot een succes is, wil minister Blok corporaties mogelijk vanaf 2018 verplichten de volledige dVi en dPi via SBR aan te leveren.

Terug naar overzicht
Reacties