Menu
Terug naar overzicht

Directeur woningcorporatie: ‘Ik kan de energie-index niet uitleggen aan mijn huurders’

Geplaatst op 21-03-2016

Twee Utrechtse huurders twijfelen ernstig of het label van hun huurhuis wel klopt. Ze geven aan dat het onmogelijk is om via hun woningbouwcorporatie inzicht te krijgen in de totstandkoming van het energielabel dat aan hun woning hangt. Nadat ze zich bij ons melden, stappen we met dit verhaal naar hun woningbouwcorporatie, Bo-Ex in Utrecht. Corporatiedirecteur Johan Klinkenberg: ‘Ik kan huurders geen goed antwoord geven.’

Op het hoofdkantoor van Bo-Ex in Utrecht spreekt Teun van de Keuken, presentator van De Monitor, met directeur Johan Klinkenberg. Opvallend genoeg geeft Klinkenberg zélf aan dat het als huurder inderdaad heel lastig is om je twijfels over de energie-index aan te kaarten. Hij geeft aan als corporatiedirecteur niet tevreden te zijn met hoe het systeem nu is ingericht. ‘Dat ik de huurder niet goed antwoord kan geven als hij mij vraagt: Johan, hoe is dat label nou tot stand gekomen? En hoe kan het toch zijn dat een wand ongeïsoleerd is en dat ik tóch label B krijg. Dan kan ik alleen maar zeggen: u moet mij vertrouwen. Want zo heeft de overheid het systeem gebouwd. Ik wil die bewoner uit kunnen leggen waarom het toch goed is en dat kan in dit geval niet.’

Klinkenberg verwijst naar het systeem dat is opgebouwd rondom het advies van erkende EPA-adviseurs. Zij bepalen de zogenoemde energie-index en het daaraan gekoppelde label. Huurders krijgen slechts het label en niet onderliggende onderbouwing te zien, omdat die nauwelijks inzichtelijk is voor leken. Maar dit label telt wel zwaar mee in het aantal woonpunten, op basis waarvan de huur wordt bepaald. Een kwart van het aantal woonpunten kan gebaseerd zijn op het energielabel. Punten die niet worden getoetst door de Huurcommissie, want die beschouwt het label als een gegeven.

Een corporatiedirecteur dus die aangeeft dat er hier een gat in het systeem zit, omdat er geen loket is waar je als huurder naartoe kunt op het moment dat jouw label niet klopt. Je kunt als huurder dus in een situatie komen dat je denkt dat je door een te hoge energie-index een hogere huur betaalt terwijl je in een minder energiezuinig huis woont dan je op grond van de index zou verwachten. Als je verhuurder dan geen informatie wil geven over de totstandkoming van de index, is er geen commissie waar je naartoe kunt om te toetsen of je wel of niet gelijk hebt. Dit kwam al aan het licht toen we een paar weken geleden een bezoek brachten aan het Wijksteunpunt Wonen in Amsterdam en spraken met coördinator Ingrid Houtepen.

Minister Blok: Het label is wél waterdicht

Hier tekent zich een opvallend verschil van inzicht af met de minister die verantwoordelijk is voor de energie-indexen, Stef Blok (Wonen en Rijksdienst). Naar aanleiding van een eerder bericht waarin we te hoge energie-indexen van huurhuizen aankaartten, stelde SP-Woordvoerder Wonen Farshad Bashir stelde de minister Kamervragen hierover. Deze week gaf de minister antwoord. Hij schrijft dat het inderdaad niet verplicht is voor een verhuurder om de gegevens waar de energie-index op is gebaseerd, aan de huurder voor te leggen. Als de huurder tóch om informatie vraagt maar dat niet krijgt, of twijfelt aan de informatie, zegt Blok, ‘staat de weg naar de Huurcommissie open, die een uitspraak zal doen.’ Volgens Blok kunnen huurders zo alsnog hun gelijk halen: ‘Dit biedt voldoende waarborgen dat eventuele fouten bij de bepaling van het aantal woningwaarderingspunten worden rechtgezet.’

Maar wij horen van drie partijen, namelijk de corporatiedirecteur, het Wijksteunpunt Wonen en de Groningse huurrechtjurist Denise Zonnebeld, dat de Huurcommissie in de praktijk helemaal niet naar de inhoudelijke juistheid van de energie-Index kijkt. Johan Klinkenberg vertelt daarover: ‘Normaal gezien kan een huurder die klachten heeft over de toepassing van het puntensysteem, naar de huurcommissie lopen. En wat zegt het systeem nu? Voor één kwart van je woonpunten kun je niet naar huurcommissie lopen. Dat is toch zot!’ Blok kan dus aangegeven dat je als huurder met vragen over je energielabel naar de Huurcommissie kunt stappen, maar volgens Klinkenberg kun je daar als huurder helemaal niet terecht met vragen over je label.

Meer huurders met twijfels over label: Waar kunnen zij terecht?

Wij leggen dus aan Blok de vraag voor: klopt het inderdaad dat de Huurcommissie de energie-indexen niet inhoudelijk toetst? En zo nee: zou er dan een ander ‘loket’ moeten komen waar je als huurder terecht kunt, om zo de rechten van huurders te kunnen garanderen? Vragen aan de minister die des te prangender worden als je bedenkt dat het de bedoeling is dat 1,8 miljoen corporatiewoningen de komende jaren gerenoveerd zullen worden om een labelstap te maken. Met andere woorden: bij veel meer huurders zal in de nabije toekomst de vraag gaan spelen of hun energielabel wel klopt, en daarmee de huurverhoging die daaraan vast hangt.

We zijn benieuwd wat de minister ons antwoordt en houden je op de hoogte van de ontwikkelingen in ons dossier. Heb je een tip voor ons over de energiezuinigheid van jouw woning? Mail dan naar: demonitor@kro-ncrv.nl

Terug naar overzicht
Reacties