Menu
Terug naar overzicht

Dunavie ziet af van huurverhoging voor laagste inkomens, mede op advies van SHD

Geplaatst op 14-06-2016

Besluit is nieuwe stap in reeks betaalbaarheidsmaatregelen die aansluiten op wensen van huurders

Katwijkse woningcorporatie Dunavie voert in 2016 geen huurverhoging door voor bewoners met een inkomen tot de inkomensgrens (€34.678). De huren van ca. 4.500 sociale woningen in Katwijk blijven zo gelijk aan 2015. Eerder dit jaar kondigde de corporatie al verregaande betaalbaarheidsmaatregelen aan, waaronder een gematigd huurbeleid voor alle inkomensgroepen. Na goed overleg met huurders en een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van haar investeringen, kondigt Dunavie nu dus aan dat zij huurders met een inkomen tot de inkomensgrens nog verder tegemoet zal komen.

De huren vormen voor woningcorporaties de belangrijkste bron van inkomsten om bijvoorbeeld de kwaliteit van de woningen in stand te houden, goede nieuwe woningen te bouwen en bij te dragen aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Om deze zaken te realiseren en betaalbaar te houden voor iedereen, zijn woningcorporaties in de regel genoodzaakt de huur jaarlijks te verhogen. De overheid stelt jaarlijks het percentage vast waarmee de huren van sociale huurwoningen maximaal mogen stijgen. Voor 2016 is vastgesteld dat woningcorporaties aan huurders met een inkomen tot de inkomensgrens een huurverhoging van maximaal 2,1% mogen vragen.

Dunavie probeert goed te luisteren naar wat er in Katwijk speelt en spreekt hier geregeld over met zowel individuele huurders als de Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD). Christa Uithol, manager woondiensten bij Dunavie: “Twee derde van onze bewoners heeft een inkomen lager dan €34.678. Door stijgende woonlasten komt de betaalbaarheid van de huurwoning bij deze groep alsmaar verder in het gedrang. Dunavie kondigde daarom in april al aan dat per 1 juli niet de wettelijk toegestane basishuurverhoging van 2,1%, maar alleen een inflatievolgend percentage van 0,6% zou worden gehanteerd.”

Nu gaat Dunavie daar, mede op aanraden van de SHD, nog een stap verder in. Later deze maand presenteert de corporatie haar jaarcijfers voor 2015. De basis voor het opstellen van het jaarverslag is altijd een grondige doorberekening van onze financiële situatie. Dunavie heeft vastgesteld dat zij de financiële positie heeft om de beoogde inflatievolgende huurverhoging van 0,6% verder te verlagen naar 0,0%. Door zelfs de inflatie niet in de huurprijzen door te berekenen, is er voor huurders met een lager inkomen in 2016 dus feitelijk sprake van een huurverlaging ten opzichte van vorig jaar. De betreffende huurders zijn inmiddels per brief geïnformeerd.
Ook huurders met een midden- of een hoog inkomen worden ontzien: voor hen blijft het onlangs aangekondigde gematigde huurbeleid van kracht. Aan beide inkomensgroepen wordt geen inkomensafhankelijke opslag gevraagd, maar alleen de basishuurverhoging van 2,1%.
Voor vragen over het huurbeleid van Dunavie kunt u contact opnemen met de SHD, tel.nr. 071-4077246 of via het contactformulier op deze site.

Terug naar overzicht
Reacties