Menu
Terug naar overzicht

Eerste Kamer akkoord met wijzigingen verhuurderheffing

Geplaatst op 02-02-2017

De Eerste Kamer ging 31 januari 2016 akkoord met de Wet verhuurderheffing. Daarmee zijn de heffingsverminderingen en het tarief voor 2018 definitief.

De belangrijkste aanpassingen

-Woningcorporaties kunnen vanaf 1 januari 2017 korting krijgen op de verhuurderheffing voor nieuwbouwwoningen die onder de aftoppingsgrens worden verhuurd.
-Corporaties in regio’s met een gespannen woningmarkt (waar de WOZ-waarden van woningen fors stijgen) worden ontzien. Verhuurders hoeven geen heffing te betalen over het gedeelte van de WOZ-waarde van een woning boven 250.000 euro.
-De kortingsregeling voor transformatie van gebouwen wordt verlengd tot en met 2019.
-Vrijstelling voor verhuurders met minder dan 51 woningen.
-Vrijstelling van de heffing voor woningen die door woningcorporaties in krimpgebieden worden gekocht van particulieren en daarna verhuurd als sociale huurwoning.
-Vrijstelling van de heffing voor Rijksmonumenten.

Daarmee gaat het totale tarief van de heffing omhoog. Vanaf 2018 wordt het tarief 0,591 procent van de WOZ-waarde van een woning, staat in de wet. Bovenstaande heffingskortingen kunnen straks met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 worden aangevraagd.

Meer informatie over heffingskortingen

De Tweede Kamer stemde op 22 december 2016 in met de wet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) presenteerde kort daarna een factsheet over de heffingskorting.

Terug naar overzicht
Reacties