Menu
Terug naar overzicht

Eerste prestatieafspraken met huurdersinbreng

Geplaatst op 27-06-2016

De Prestatieafspraken Wonen 2016 – 2019 werden door vertegenwoordigers van de woningcorporatie Dunavie, de gemeente Katwijk en Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ donderdagmiddag 23 juni in De Roskam in Katwijk aan den Rijn ondertekend. Voor alle huurdersorganisaties, dus ook voor de SHD in Katwijk, is deze ondertekening een historisch moment. Het is namelijk voor het eerst dat deze huurdersorganisaties als gelijkwaardige gesprekspartner aan de vergadertafel zaten om met de twee andere partners te komen tot de vaststelling van genoemde prestatieafspraken.

Namens de SHD tekende Cees Oostindie, voorzitter van het bestuur. En hij was na afloop heel duidelijk in zijn stellingname over het feit dat huurders konden meespreken en meebeslissen over deze prestatieafspraken: ,,Man, ik ben zo trots op hoe we als SHD dit met elkaar hebben gefikst. Voordat ik nu namens de SHD heb mogen ondertekenen zijn we als bestuur natuurlijk over het laatste concept in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van 35 bewonerscommissies en de daaruit voortgekomen klankbordgroep van huurders.”

Accenten van de SHD

In een gesprek op 14 juni van de klankbordgroep en het bestuur van de SHD met vertegenwoordigers van de gemeente en Dunavie zijn de vier knelpunten van de SHD uitvoerig besproken. Zeker de tekstuele aanpassingen in de prestatieafspraken over mogelijk te bouwen koopwoningen door Dunavie zorgde voor groen licht van de huurders in de klankbordgroep. Oostindie: ,,Die achterban is voor ons als bestuur heel belangrijk. Onze belangrijkste punten over een directe en goede aanpak van woonoverlast vanaf 2016 zo ook een kleinschaliger onderzoek onder bewoners in de Rooie Buurt zijn in twee hele goede gesprekken ook gehonoreerd.”  In het gesprek met de klankbordgroep van huurders kwamen ook de twee andere knelpunten, parkeernorm sociale huurwoningen en voorkeurspositie Dunavie voor projectlocatie Valkenburg, aan de orde. ,,Tot tevredenheid! En wat er na 2019 op Valkenburg gebeurt is voor de volgende prestatieafspraken”, aldus Oostindie.

Samen zijn we sterk!

Dat straalde Oostindie bij de ondertekening van de Prestatieafspraken Wonen 2016-2019 uit naar de partners, gemeente Katwijk en woningcorporatie Dunavie. Oostindie: ,,We hebben elkaar immers meer dan nodig om goede Katwijkse huurwoningen te realiseren voor de huurders. We gaan ervoor met elkaar. En sterk staan we als SHD-bestuur door de huurders die ons diverse keren hebben geadviseerd. Bij de ondertekening in De Roskam donderdag 23 juni zat dan ook nog de halve klankbordgroep van huurders. Dan mag je het gerust weten, dat raakt me die betrokkenheid van onze mensen.”

     

Terug naar overzicht
Reacties