Menu
Terug naar overzicht

Erepenning voor voorzitter SHD

Geplaatst op 02-07-2019

Voordat vorige week woensdag in de oude Visserijschool het door Dunavie georganiseerde Woondebat startte verscheen tot ieders verrassing burgemeester Visser ten tonele. En nu kwam hij niet zo zeer om dit debat bij te wonen, nee…..hij had een andere ‘verrassing’ in petto: hij was gekomen om de voorzitter van de SHD te onderscheiden met de gemeentelijk erepenning. Hij prees de voorzitter om zijn tomeloze inzet voor de SHD, zijn verantwoordelijkheidsgevoel en aandacht voor de mensen met een ‘smalle beurs’, goede communicatie, zijn gesprekken met de gemeente, zijn activiteiten voor de landelijke Woonbond. Oostindie was zeer verrast en uiteraard zeer blij met deze onderscheiding.

Op de uitnodiging voor het debat waren zeer veel vertegenwoordigers van bewonerscommissies, gemeente en maatschappelijke zorgorganisaties afgekomen en is er uitgebreid gediscussieerd over m.n. de betaalbaarheid van de woningen en de woonlasten.

Uit een mini-onderzoekje kwam naar voren dat een overgrote meerderheid van de aanwezigen vindt dat de huren betaalbaar moeten blijven. De aanwezigen gaven aan Dunavie mee om vooral te blijven zorgen voor een gedifferentieerd aanbod van woningen en een eerlijke huurprijs.

Ook werd het belangrijk geacht om te kijken of de doorstroom beter kan door ervoor te zorgen dat wanneer je kleiner wilt gaan wonen, je niet geconfronteerd word met een hogere huurprijs dan die van de woning die je achterlaat……

Ook werden de aanwezigen gevraagd in te gaan op twee stellingen over de manier waarop woningen geprijsd kunnen worden: bepaal je de huurprijs op basis van het inkomen van de huurder en pas je die prijs aan wanneer zijn situatie verandert? Of bepaal je de huurprijs op basis van de kwaliteit van de woning? Directeur-bestuurder a.d. Pierre Sponselee, wethouder Mostert en Cees Oostindie gaven hun visie op de onderwerpen. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst met een prettige sfeer en hopelijk waardevolle input waar Dunavie mee aan de slag kan…..

Terug naar overzicht
Reacties