Menu
Terug naar overzicht

De evaluaties van de verhuurderheffing geëvalueerd – Hugo Priemus, emeritus hoogleraar TU Delft

Geplaatst op 07-09-2017

Na discussies in de Eerste Kamer over de verhuurderheffing heeft minister Blok (VVD), mede op aandrang van senator Duivesteijn (PvdA), toegezegd dat binnen drie jaar na inwerkingtreding de wet zou worden geëvalueerd en dat hij de evaluatie begin 2016 aan de Kamer zou doen toekomen. Dat is uiteindelijk in juni 2016 gebeurd (Ministerie van BZK, 2016). In de evaluatie werd ook de Regeling Vermindering Verhuurderheffing betrokken alsmede suggesties van Kamerleden om de regelingen aan te passen.
Lees verder……

Terug naar overzicht
Reacties