Menu
Terug naar overzicht

Gasaansluiting niet langer verplicht voor nieuwbouwwoningen

Geplaatst op 27-06-2017

De verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen komt te vervallen. Dat staat in een wetswijziging die minister Henk Kamp (Economische Zaken) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
De maatregel moet helpen de uitstoot van CO2 terug te dringen. Voorwaarde is wel dat er een ander systeem is om de woning te verwarmen.

Kamp rekent erop dat duurzamere alternatieven voor gas de wind in de zeilen krijgen als de aansluitplicht vervalt. Hij wil aan de gemeente overlaten om te bepalen hoe nieuwe huizen worden verwarmd.

Twee derde

Uit een steekproef van Natuur & Milieu bleek onlangs dat bijna twee derde van de nieuwbouw nog “ouderwets” met gas wordt verwarmd.

Maar ook dat bijna een kwart een aansluiting krijgt op een lokaal warmtenet en dat van 12 procent van de nieuwe woningen met zekerheid valt te zeggen dat ze op een duurzame manier worden verwarmd. Toch is een gasaansluiting nog altijd verplicht.

Volgens het ministerie van Economische Zaken krijgen jaarlijks zo’n veertigduizend nieuwbouwwoningen een nieuwe gasaansluiting. Voor 25.000 woningen wordt hiervoor zelfs een gasnet uitgebreid of nieuw aangelegd.

De Tweede Kamer riep Kamp afgelopen najaar op de verplichting te schrappen.

Halfslachtig

Milieudefensie noemt het besluit van Kamp ”halfslachtig”. ”Door de verantwoordelijkheid op deze manier bij gemeenten over de schutting te gooien, blijft de onduidelijkheid bestaan”, aldus de milieuorganisatie.

“Voor alle partijen, ook projectontwikkelaars en bouwbedrijven, moet glashelder zijn dat bouwen met gas kapitaalvernietiging is.”

Zorgvuldig

Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat de aansluitplicht alleen kan vervallen als gemeenten de keuze voor een andere warmtebron zorgvuldig beargumenteren. Gemeenten zouden bij die keuze ook rekening moeten houden met het comfort en de kosten voor consumenten.

“Mensen liggen niet wakker van het schrappen van de gasaansluitplicht, maar wel van de gevolgen daarvan. Zij willen duurzame warmte en comfort en daar een redelijke prijs voor betalen”, meent VEH-directeur Belangenbehartiging Rob Mulder.

Verantwoordelijkheid

Volgens Mulder krijgen gemeenten een grote verantwoordelijkheid. Nu ontbreekt het wel eens aan samenhang in beleid en zijn er tegenstrijdigheden. VEH vindt bijvoorbeeld dat een bestemmingsplan de installatie van zonnepanelen niet mag belemmeren.

“Door gebrek aan goede afstemming en co√∂rdinatie wordt nu niet altijd de meest ideale oplossing gekozen”, aldus de vereniging. “Zo kan het veel goedkoper en energiezuiniger zijn om bij de toepassing van warmtepompen te kiezen voor een gezamenlijke bron.”

Door: ANP/NU.nl

Terug naar overzicht
Reacties