Menu
Terug naar overzicht

Gedragsaanwijzing burgemeester bij overlast buren

Geplaatst op 09-09-2016

De Tweede Kamer is breed geporteerd voor een initiatiefwetsvoorstel van VVD-Kamerlid Ockje Tellegen om overlast van buren aan te pakken.

Een hond die continu blaft. Omwonenden die weigeren het portiek schoon te houden. Buren die laat in de nacht luidruchtige gasten over de vloer hebben. Het gaat Tellegen om een extra instrument waarvoor de Gemeentewet moet worden gewijzigd: het opleggen van een last onder bestuursdwang. Zo kan de burgemeester overlastgevers gerichte gedragsaanwijzingen geven.

Gemeenten kunnen al tegen woonoverlast optreden met een waarschuwing of een uithuisplaatsing. Het eerste middel is over het algemeen weinig effectief, het tweede is erg ingrijpend en juridisch complex als het om overlast vanuit koopwoningen gaat.

Vandaar het meer verfijnde instrument van een tijdelijke gedragsaanwijzing waar voormalig kamerlid Klaas Dijkhoff (tegenwoordig staatssecretaris van VenJ, red.) al mee kwam en dat Ockje Tellegen nu in de Kamer verdedigt. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid bij verordening de bevoegdheid aan de burgemeester te verlenen tot een last onder bestuursdwang.

In de Kamer kan het initiatiefwetsvoorstel op brede steun rekenen, zo bleek uit de eerste ronde van het plenaire debat. Woonoverlast is een ernstig maatschappelijk probleem. Daarover zijn alle partijen het eens. Al waarschuwen zij er ook voor dat de burgemeester niet als eerste aan zet is als het om ‘huis-, tuin- en keukenakkefietjes’ tussen buren gaat. Naast overlast gevende burgers zijn er immers ook mensen met lange tenen.

De VNG heeft op basis van een uitvraag onder gemeenten eerder al laten weten dat er zeker behoefte is aan een aanvullend instrument in de vorm van een tijdelijke gedragsaanwijzing. Zij is blij dat gemeenten zelf de afweging kunnen maken of ze de burgemeester die bevoegdheid willen geven. Dat versterkt de democratische legitimatie, aldus de VNG.

Voorsorterend op de zogenoemde ‘aso-wet’ hebben verschillende gemeenten al besloten dat de burgemeester overlastplegers een gedragsaanwijzing kan geven. (KS)

Terug naar overzicht
Reacties