Menu
Terug naar overzicht

Geen huurverhoging voor groot deel huurders Dunavie

Geplaatst op 13-04-2017

Ook dit jaar ontvangt een groot deel van de huurders van Dunavie geen huurverhoging. Hierover hebben Dunavie en Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ overeenstemming bereikt.

Dunavie is er trots op dat ze het wonen op deze manier betaalbaar kan houden voor haar huurders met lagere inkomens. Alleen huurders met een relatief lage huurprijs ten opzichte van de woningkwaliteit of een inkomen hoger dan € 40.349,- ontvangen een huurverhoging.

Alfred Busser, directeur Dunavie: “we zijn er in de eerste plaats voor mensen met lage inkomens en daarom zijn we tevreden dat het ons is gelukt om voor een belangrijk deel van deze groep de huur niet te verhogen”.

Ook Cees Oostindie, voorzitter van Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ is tevreden met wat de huurders wordt aangeboden: “Het is goed om te zien dat het advies van de SHD naadloos is overgenomen door Dunavie. We hebben er uitgebreid over gesproken met onze klankbordgroep, die alle bewonerscommissies vertegenwoordigt, en met het algemeen bestuur. Met dit besluit wordt ook recht gedaan aan de huurders in de lagere inkomensklasse”.

Dunavie vindt dat mensen een eerlijke prijs moeten betalen voor de woning die ze huren. Daarom is de huurverhoging dit jaar ook gekoppeld aan de prijs/kwaliteit verhouding van de woning.
Daarnaast kiest Dunavie net als de afgelopen jaren voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Hierdoor blijven woningen betaalbaarder voor lagere inkomens en betalen mensen met een hoger inkomen een prijs die bij de waarde van de woning en hun inkomen past.

Alle huurders in de laagste inkomensgroep ontvangen 0% of 1% huurverhoging, waarvan 2 op de 3 huurders 0% ontvangen. Hierbij is gekeken naar de prijs/kwaliteit verhouding van de woning. Scheefwoners ontvangen een huurverhoging tot 3,8%. Dit is minder dan de wettelijk toegestane 4,3%. Voor de vrije sector gelden afwijkende percentages.

 

Terug naar overzicht
Reacties