Menu
Terug naar overzicht

Alle gemeenten aangesloten bij een woningmarktregio

Geplaatst op 06-08-2016

Gemeenten konden tot 1 juli voorstellen indienen voor de vorming van woningmarktregio’s. Hiermee worden de regionale werkgebieden van de woningcorporaties vastgelegd. Alle gemeenten hebben zich (soms na hevige discussie) aangesloten bij een regio.
Dit leidt tot een indeling van 19 regio’s, in omvang variërend van 7 tot 35 gemeenten en van 126.000 tot 1,1 miljoen huishoudens. De VNG vindt het mooi dat alle gemeenten zich bij een voorstel voor een kernregio hebben aangesloten. De verwachting is dat minister Stef Blok de voorstellen zal honoreren.

Volgende stap

De volgende stap is de vaststelling van de regio’s door de minister. Daarna kunnen corporaties, in samenspraak met gemeenten, een ontheffingsverzoek indienen voor woningbezit buiten hun kerngebied, als zij daar toch nieuw willen bouwen en locaties of panden willen aankopen.

Doel regiovorming

Het doel van de Woningwet 2015 met de regiovorming is dat de schaal van een corporatie in overeenstemming is met de schaal van de regionale woningmarkt. Gezien de grootte van sommige voorgestelde regio’s is het de vraag of dit doel overal wordt bereikt.

Ontheffingsverzoeken

Nu is de vraag hoe de minister met ontheffingsverzoeken om zal gaan. In een aantal situaties lijkt het voor de gemeente gunstiger dat een corporatie die zijn kernregio elders heeft het woningbezit verkoopt aan een in deze regio gebonden corporatie. Een groot nadeel is dat dan 2% overdrachtsbelasting wordt geïnd.

Splitsing corporatie

Een andere mogelijkheid is splitsing van de corporatie (defusie). Dit zijn punten om te bespreken wanneer een corporatie de gemeente om een zienswijze bij een ontheffing gaat vragen.

Meer informatie

In de brief hieronder bericht minister Blok de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de vorming van de woningmarktregio’s.

Brief aan Tweede Kamer: integrale visie op de woningmarkt

Terug naar overzicht
Reacties