Menu
Terug naar overzicht

Gemeenten verlenen fors minder bouwvergunningen

Geplaatst op 30-08-2016

Terwijl de bouw een van de sterkst groeiende bedrijfstakken is, daalt het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen. Voor zowel koop- als huurwoningen (koop en huur) liggen de aantallen aanzienlijk lager dan een jaar geleden.
Dat blijkt uit de kwartaalmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS. Een kanttekening bij de positieve ontwikkelingen in de bouwsector is dat de stijging van het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend niet doorzet, althans vooralsnog niet.

Huurwoningen

In het tweede kwartaal van 2016 is door de gemeenten voor ruim 11 duizend te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat aantal ligt beduidend lager dan de ruim 15 duizend van het tweede kwartaal van 2015. Wel ligt het aantal vergunde nieuwbouwwoningen nog altijd hoger dan in de periode 2012-2014.
Het aantal vergunningen voor nieuwbouwkoopwoningen daalde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met bijna 22 procent tot 8 011. Het aantal vergunde huurwoningen daalde met bijna 34 procent tot 3 361. Dat is de derde keer op rij dat het aantal vergunde huurwoningen lager uitvalt dan een jaar eerder.

Magere jaren

Het aantal bouwvergunningen dat door gemeenten wordt verleend is een belangrijke aanwijzing voor toekomstige bouwactiviteiten. In het eerste en tweede kwartaal van 2015 herstelde het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend zich ten opzichte van de magere jaren ervoor, al bleef het ver verwijderd van het niveau van vlak voor de crisis. Toen werden per kwartaal soms scores van 29.000 verleende bouwvergunningen gehaald.

Groeiend optimisme

Andere CBS-cijfers uit de bouwsector laten zien dat de positieve ontwikkelingen in de bouw ook in het tweede kwartaal van 2016 aanhielden. De omzet groeide voor de zevende keer op rij. De bouw is zelfs de sterkst groeiende bedrijfstak van de Nederlandse economie. Onder bouwers groeide niet alleen groeide het optimisme over het economisch klimaat, ook als het gaat om banen zijn de verwachtingen verbeterd. Daarnaast daalde het aantal faillissementen en werden er meer nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Terug naar overzicht
Reacties