Menu
Terug naar overzicht

Gemengde complexen in beweging

Geplaatst op 08-09-2017

Steeds meer huurders krijgen te maken met een Vereniging van Eigenaren (VvE) omdat er woningen in hun complex worden verkocht. Hoe zit het met de invloed die huurders kunnen uitoefenen op het beleid van die VvE?
Vrijdag 1 september promoveerde Mechteld van der Vleuten op het proefschrift Gemengde complexen. Een onderzoek naar de juridische knelpunten in woongebouwen met zowel huurders als eigenaar-bewoners. In deze complexen wonen huurders en eigenaren door elkaar. Soms hebben deze groepen tegengestelde belangen, en ze vallen ook nog onder andere rechtsregels. Huurders hebben te maken met het huurrecht, eigenaren met het appartementsrecht.

Gebrekkige communicatie

Het feit dat in gemengde complexen vaak een verhuurder een (groot) deel van de woningen in bezit heeft, maakt de boel nog ingewikkelder. Deze ‘grooteigenaar’ doet mee in de VvE, maar is als verhuurder ook aanspreekpunt voor de huurders. Van der Vleuten constateert dat veel problemen in gemengde complexen voortkomen uit gebrekkige communicatie. Door huurders meer te betrekken bij de VvE en haar vergaderingen, kunnen veel knelpunten worden opgelost.

Meer inspraak voor huurders

In het proefschrift pleit ze voor beter overleg en meer inspraak voor huurders, in ieder geval op de punten die hen direct aangaan. Huurders en eigenaren zijn immers samen bewoners van het complex, dus kunnen ze het best samen beslissen over het reilen en zeilen daarvan. ‘Er ontstaat daardoor eveneens meer evenwicht tussen de verhurende grooteigenaar en de daadwerkelijke bewoners, en ook meer evenwicht in de zeggenschap en invloed van de partijen. De klacht is immers kort gezegd dat de grooteigenaar te veel, de particuliere eigenaars te weinig en de huurders geen of slechts indirecte invloed in het complex hebben.’

Gemengde bewonerscommissies

Meer invloed voor huurders in de VvE heeft wel een prijs, namelijk ‘dat zij mogelijk een inbreuk op de huurbeschermingsbepalingen moeten dulden’. Met andere woorden, als huurders meer te zeggen krijgen in de VvE zal de invloed van bijvoorbeeld bewonerscommissies ‑ die een beroep kunnen doen op de Overlegwet ‑ af moeten nemen. Een mogelijk idee voor de toekomst is de vorming van gemengde bewonerscommissies, met huurders én eigenaren.

Actie in Den Haag

Alle interessante ideeën van Van der Vleuten vragen wel om actie in Den Haag. De politiek heeft eigenlijk nog niet zo goed nagedacht over de gevolgen van het bestaan van gemengde complexen. Al in 2015 publiceerde Van der Vleuten hier in opdracht van het ministerie van BZK een rapport over, met knelpunten en oplossingsrichtingen. En ook in dit proefschrift staan tal van aanbevelingen. Om het Haagse proces te vergemakkelijken zijn deze al in de vorm gegoten van wetswijzigingen. Eenvoudiger kan het niet worden gemaakt voor de dames en heren van het parlement.

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties