Menu
Terug naar overzicht

Hanke Bruins Slot: Meer waardering en minder regels voor vrijwilligerswerk

Geplaatst op 07-12-2015

Wekelijks zijn in Nederland 5,5 miljoen vrijwilligers actief. Stuk voor stuk kampioenen waar Nederland niet zonder kan. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor scholen als voorleesouder, helpen in de kantine van de sportvereniging of zijn actief bij de vrijwillige brandweer. Deze vrijwilligers mogen we niet voor lief nemen. Zij verdienen meer waardering en ondersteuning, daarom heeft het CDA een initiatiefnota opgesteld met concrete voorstellen om vrijwilligerswerk te stimuleren. Dan gaat het bijvoorbeeld om het weghalen van belemmerende regels voor vrijwilligers.

Uit onderzoek blijkt dat de inzet van vrijwilligers verandert.  Aan de ene kant is er een groei van het aantal mensen dat minimaal eens per jaar aan vrijwilligerswerk doet. Anderzijds is een lichte daling te zien van aantal mensen die structureel vrijwilligerswerk doet, evenals een daling van het gemiddeld aantal uren dat een vrijwilliger per week actief is. Volgens CDA Kamerlid Hanke Bruins Slot moeten we dit signaal oppakken en voorkomen dat het animo voor vrijwilligerswerk afneemt.

Het begint er volgens het CDA bij dat vrijwilligerswerk nooit gezien moet worden als instrument van overheidsbeleid. Bruins Slot: ‘ we moeten ervoor waken dat van bovenaf opgelegd wordt wat vrijwilligers zouden moeten doen , of dat zij als instrument gebruikt worden om de gaten op te vullen die met bezuinigingen ontstaan. Vrijwilligerswerk ontstaan juist van onderop, vanuit kleinere initiatieven, die moeten we koesteren.’ De overheid moet zich bewust zijn van de risico’s van dit soort instrumentalisme  omdat het de motivatie van vrijwilligers onderuit haalt. Daarnaast blijft onnodige regeldruk in de praktijk knellend voor burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk. Meerdere organisaties voor vrijwilligerswerk hebben aangegeven met steeds meer regeldruk te maken te krijgen.

Daarom wil het CDA onder meer onnodige regels voor vrijwilligers met een uitkering schrappen, minder ingewikkelde regels voor de onkostenvergoedingen van vrijwilligers en onderzoeken of een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers die met kinderen werken beschikbaar kan worden gemaakt.

Ook de komende periode blijft het CDA zich inzetten voor meer waardering en minder onnodige regels voor vrijwilligers. Voor alle informatie zie: www.kampioenenvanNederland.nl.

Terug naar overzicht
Reacties