Menu
Terug naar overzicht

Help, een brief van het incassobureau

Geplaatst op 01-12-2016

Het is nooit fijn om een brief van een incassobureau te ontvangen. Dit betekent meestal dat er een factuur voldaan had moeten worden, maar dat dit niet is gebeurd. Een incassobureau int namelijk schulden in opdracht van een schuldeiser. Op het moment dat je een factuur niet betaalt, kan de schuldeiser ervoor kiezen om een incassobureau in te schakelen. Wat moet je doen als er een brief van een incassobureau op de mat valt? In een eerder artikel legden we het verschil uit tussen de deurwaarder en het incassobureau. In dit artikel nemen we het incassobureau onder de loep.

Schuld overgedragen aan incassobureau

Op het moment dat je een brief ontvangt van een incassobureau betekent dit dat de schuldeiser de onbetaalde rekening uit handen heeft gegeven aan een incassobureau. Het contact over de vordering loopt vanaf dat moment via het incassobureau en zij gaan namens de schuldeiser het openstaande bedrag innen. Let er dus op dat je niet dubbel betaalt: aan het incassobureau én aan de schuldeiser zelf. Het incassobureau mag voor hun diensten ook incassokosten in rekening brengen bij de schuldenaar, bij jou dus. Dit is een percentage van het openstaande bedrag. Hier gelden sinds 1 juli 2012 wettelijke tarieven voor. Er geldt een minimumbedrag van € 40,- en een maximumbedrag van € 6.775,-.

Klik op onderstaande link voor de tabel voor de maximale hoogte van de incassokosten:

2016-12-01-tabel-maximale-hoogte-incassokosten

Een voorbeeld

Heb je een factuur van € 3.500,- niet betaald? Dan kan het incassobureau over de eerste € 2.500,- maximaal 15% rekenen, dus € 375,-. Over de resterende € 1.000,- mag maximaal 10% in rekening gebracht worden, € 100,-. Dit brengt de totale incassokosten dus op € 375,- + € 100,- = € 475,-.

Eerst een aanmaning, dan pas incassokosten

Voordat incassokosten in rekening mogen worden gebracht, dient de schuldeiser of het incassobureau eerst een aanmaning te hebben gestuurd om alsnog de openstaande factuur betaald te krijgen. Dit noemen we ook wel een ‘ingebrekestelling’.

Deze aanmaning moet de volgende informatie bevatten:

  • vermelding van het openstaande bedrag dat jij nog moet betalen;
  • de mededeling dat je een betalingstermijn hebt van 14 dagen;
  • wat de gevolgen zijn als je niet tijdig betaalt, onder andere dat er incassokosten in rekening gebracht
    zullen worden; en
  • de hoogte van de incassokosten.

Incassokosten, administratiekosten of storneringskosten

Betaal je, na het ontvangen van de aanmaning, niet binnen de termijn van 14 dagen? Dan mogen er incassokosten in rekening worden gebracht. Dit wordt niet altijd letterlijk ‘incassokosten’ genoemd. In de praktijk wordt er vaak gesproken over administratiekosten, storneringskosten of buitengerechtelijke kosten. Maar een incassobureau mag niet naast de incassokosten nog extra kosten in rekening brengen, dus incassokosten én aanmaningskosten of administratiekosten. In de incassokosten zijn namelijk al alle extra kosten inbegrepen die zijn gemaakt om jou de rekening te laten betalen. Het incassobureau mag naast de incassokosten wel rente in rekening brengen over het bedrag dat openstaat. Daarnaast kan het incassobureau eventueel btw in rekening brengen. Controleer altijd goed of het totaalbedrag van de in rekening gebrachte kosten het maximumtarief niet overschrijdt en er geen extra kosten in rekening worden gebracht!

Niet eens met de openstaande betaling?

Als je het niet eens bent met de (hoogte van de) openstaande factuur raden we je aan dit schriftelijk te laten weten aan het incassobureau. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij niet tevreden bent over het product dat je hebt ontvangen en daarom niet wilt betalen. Er kan in dat geval sprake zijn van wanprestatie. Of misschien heb je een vervolgzending ontvangen, waar je niet mee hebt ingestemd.

Daarnaast kunnen ook de incassokosten reden tot discussie zijn. Zoals hiervoor aangegeven, is hier een wettelijk maximum aan verbonden en mag een incassobureau daarnaast geen extra kosten in rekening brengen. Maar het kan zijn dat het incassobureau zich hier niet aan houdt of erg onduidelijk is in het specificeren van de kosten die in rekening worden gebracht, waardoor dit moeilijk te controleren is. Bovendien mag een incassobureau geen ontoelaatbare druk uitoefenen om jou te laten betalen, zoals ernstige dreigementen.

Wat kun je doen?

Ook als je het niet eens bent met de kosten die bij jou in rekening worden gebracht, is het verstandig om te reageren op de brief van het incassobureau. Neem contact op met het bureau en probeer zo tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan kun je een brief met je klacht sturen naar het incassobureau, waarin je ook om een oplossing vraagt. Geef hierbij ook aan binnen welke termijn je deze oplossing graag ziet. Het is aan te raden deze brief aangetekend te versturen, zodat je hiervan bewijs hebt. Stuur ook een kopie naar de schuldeiser zelf. Indien het incassobureau het niet eens is met je verweer en jullie onderling niet tot een oplossing kunnen komen, zal er door het incassobureau een juridisch procedure gestart dienen te worden. Je zult dan een dagvaarding ontvangen en daarbij komt de deurwaarder in beeld.

Is de factuur wel terecht, maar denk je dit niet te kunnen betalen? Ook dan is het verstandig in contact te blijven met het incassobureau. Vaak is het namelijk mogelijk om een betalingsregeling af te spreken, en soms kan er zelfs onderhandeld worden over de incassokosten en de wettelijke rente.

Klacht indienen bij ConsuWijzer.

Heb je het idee dat het incassobureau zich niet aan de regels houdt en bijvoorbeeld te hoge incassokosten in rekening brengt of ontoelaatbare druk uitoefent, dan kun je een klacht indienen bij ConsuWijzer. Je klacht wordt vervolgens geregistreerd en doorgegeven aan de toezichthouders Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze toezichthouders hebben de middelen om in te grijpen als bedrijven zich niet aan de regels houden. Als het incassobureau aangesloten is bij de branchevereniging NVI (De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen) en houder is van het Incasso Keurmerk, kun je met je klacht ook terecht bij de NVI en hun geschillenregeling. Je kunt ook het gratis inloopspreekuur van Vroegindewij & De Water advocaten bezoeken, elke 1e en 3e donderdag van de maand van 19.00 – 20.30 uur, Nassaudreef 38 (SHD kantoor).

Terug naar overzicht
Reacties