Menu
Terug naar overzicht

Herinrichting van de huurmarkt

Geplaatst op 24-09-2016

Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties kunnen afspraken maken over de hoogte van de huurverhoging afgezet tegen de kwaliteit van de woning. Dit om via een hogere huurverhoging te stimuleren dat scheefwoners doorstromen.

Volgens het kabinet blijft dit dringend nodig omdat veel mensen wachten op een huurwoning. Op de huurmarkt werkt het kabinet dan ook aan een beter betaalbaar aanbod van huurwoningen in zowel de sociale- als vrije huursector. Verhuurders in gebieden met druk op de woningmarkt die relatief goedkope sociale huurwoningen laten bouwen, krijgen dan ook een korting op de Verhuurderheffing.

De huurstijgingen vallen in 2017 gemiddeld genomen lager uit. Het totaal aan huurinkomsten van een woningcorporatie mag gemiddeld met niet meer stijgen dan de inflatie plus 1 procent. Het optrekken van de huur bij een nieuwe verhuring telt mee bij het plafond. De soms grote verschillen in huurprijs tussen oude en nieuwe huurcontracten nemen zo geleidelijk af. Dit bevordert de doorstroming, aldus het kabinet.

De uitgaven voor de huurtoeslag worden vanaf volgend jaar structureel met 150 miljoen euro verhoogd. Vanaf 2017 ontvangen huurtoeslagontvangers maandelijks meer huurtoeslag (10,50 euro). Het kabinet zegt zo bij te dragen aan het op peil houden van de koopkracht van de laagste inkomensgroepen.

Inzake meer betaalbaar aanbod in de vrije huursector bereidt het kabinet een wetswijziging voor, waarmee gemeenten in bestemmingsplannen gebieden exclusief kunnen aanwijzen als plek voor huurwoningen in het middensegment.

Verder worden de regels versoepeld voor de verkoop van sociale huurwoningen die gezien hun kwaliteit ook als vrije sector huurwoning verhuurd mogen worden. (MM)

Terug naar overzicht
Reacties