Menu
Terug naar overzicht

‘Hoe houd je huurdersparticipatie leuk?’

Geplaatst op 04-04-2016

Huurders krijgen meer inspraak in het beleid van woningcorporaties. Een goede ontwikkeling, maar wel een die veel vergt van huurdersorganisaties. Hoe leid je deze nieuwe vorm van participatie in goede banen? En hoe zorg je dat het leuk blijft? Dat onderzoeken woningcorporaties en huurdersorganisaties in twee proeftuinen die Aedes met de Woonbond organiseert om huurdersbetrokkenheid te versterken.

Vrijwilligers

‘We zijn heel blij met de veranderende rol van de huurdersorganisatie’, vertelt Tanja Roest van woningcorporatie Rondom Wonen in Pijnacker, een van de deelnemers van de proeftuinen. ‘Maar het vergt wel veel van vrijwilligers, qua kennis en tijd. Dus vroegen we ons af: hoe houden we ze aan boord?’

Bij Havensteder en Huurderalliantie De Brug speelden precies dezelfde vragen, vertelt Aad van Dijk van De Brug. Dat was voor hen een reden om mee te doen aan de proeftuinen. ‘Hoe delen we het overleg zo in dat we er de tijd in kunnen steken die ervoor nodig is en dat we het overzicht niet kwijtraken? Want je moet het wel leuk blijven vinden.’

Startbijeenkomst

Roest en Van Dijk waren, net als de overige zes deelnemende woningcorporaties en huurdersverenigingen, aanwezig bij de startbijeenkomst op 10 maart 2016 bij woningcorporatie Patrimonium in Veenendaal. ‘Dat was meteen een hele goede start’, zegt Roest. ‘Ik kwam terug met lessen als: oh ja, we moeten zorgen dat de wethouder tijd vrij maakt voor onze huurders. En we moeten geen samenwerkingsovereenkomst met de huurdersvereniging sluiten maar een prestatieconvenant, zodat we elkaar erop kunnen aanspreken.’

Proeftuinen

Er zijn twee soorten proeftuinen: Samenwerking in beleidsprocessen, bedoeld om de participatie te vergroten bij thema’s die voor huurders belangrijk zijn. En De competente huurdersorganisatie, die vooral kijkt hoe de huurdersorganisatie vorm moet krijgen om aan de verwachtingen van huurders en corporaties te voldoen.

Praten

Bij Rondom Wonen en De Brug gaan huurders en corporatie nu eerst met elkaar praten om te kijken hoe ze het traject gaan vormgeven. Van Dijk: ‘We willen het overleg efficiënt gaan indelen. Dat de corporatie ons bijvoorbeeld vanaf het begin af aan bij nieuw beleid betrekt, in plaats van dat we er pas op kunnen reageren als het er al ligt.’ De Brug en Havensteder kijken samen of ze een professional in de arm kunnen nemen om hen bij te staan.

Ook de huurders van Rondom Wonen gaan kijken of ze ondersteuning kunnen inhuren. Roest: ‘We gaan eerst samen een voorstel schrijven over hoe we nu verder gaan.’ Roest heeft daar al wel ideeën over. ‘We kunnen bijvoorbeeld meer een beroep doen op de achterban van de huurdersorganisatie. Dat we het veel meer in stukjes opknippen en er voor vrijwilligers een duidelijk begin en eind aan zitten.’

Legitimatie

De proeftuinen van Aedes en de Woonbond met ondersteuning van Atrivé lopen tot
het najaar van 2016. De ervaringen en lessen van de deelnemers worden verwerkt in een eindrapport dat beschikbaar komt voor andere corporaties en huurdersorganisaties. Aedes presenteert de uitkomsten tijdens haar najaarscongres. Deze pilot rond huurdersversterking is onderdeel van een breder traject om de legitimatie van woningcorporaties te versterken. Lees er alles over in het dossier Stakeholders en woningcorporaties.

Terug naar overzicht
Reacties