Menu
Terug naar overzicht

Hoe vaak moet een verhuurder overleg voeren met zijn huurders?

Geplaatst op 21-01-2016

Particuliere verhuurders met 25 of meer woningen moeten regelmatig overleg voeren met hun huurders. Dit geldt ook voor woningcorporaties.

Verplicht overleg huurders en verhuurder

Het overleg tussen verhuurder en bewonersorganisaties moet minimaal 1 keer per jaar plaatsvinden. Dit staat in de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv). Deze wet wordt ook wel de Overlegwet genoemd.

Het overlegrecht is een van de wettelijke rechten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies.

Bij conflict naar kantonrechter of Huurcommissie

Is er sprake van een conflict tussen verhuurder en huurdersorganisatie of bewonerscommissie? Dan kunnen beide partijen dit voorleggen aan de kantonrechter. Dit kan ook bij de Huurcommissie.

Conflicten kunnen ontstaan in de volgende situaties:

– de huurdersorganisatie is het niet eens met de manier waarop de verhuurder het overleg heeft gevoerd;
– de procedure;
– de kostenvergoeding;
– de verhuurder wijkt af van een advies van de huurdersorganisatie of bewonerscommissie.

Terug naar overzicht
Reacties