Menu
Terug naar overzicht

Hoe werkt de huurverhoging per 2017?

Geplaatst op 14-10-2016

De huursombenadering geldt vanaf 1 januari 2017. Hierin telt ook de huuropbrengst mee na huuraanpassingen bij nieuwe verhuringen. Deze zogeheten harmonisatie bij mutatie bepaalt de resterende maximale huurverhoging die de woningcorporatie per 1 juli 2017 kan vragen. Aedes adviseert corporaties om zich hier al voor 1 januari 2017 op voor te bereiden.
De huurverhogingen van sociale huurwoningen mogen gemiddeld niet hoger uitkomen dan inflatie plus 1 procent. Corporaties moeten daarmee rekening houden bij alle huuraanpassingen (naar boven of beneden) bij nieuwe verhuringen van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, de harmonisatie bij mutatie. Er geldt dus een huursombeperking voor de huurverhoging per 1 juli 2017.

Schatting

Aedes adviseert corporaties om voor 1 januari 2017 te bepalen welke extra huuropbrengst wordt verwacht uit huuraanpassingen bij nieuwe verhuringen. Dit is natuurlijk een schatting. Aangezien de huuropbrengst uit harmonisatie meetelt in de huursom, bepaalt dit de resterende maximale (gemiddelde) huuraanpassing die per 1 juli 2017 door de corporatie kan worden gevraagd.

Voor een zelfstandige woning is de maximale huurverhoging per 1 juli 2017 inflatie plus 2,5 procent. Het inflatiepercentage is nog niet bekend.

Het huurbeleid dat corporaties in 2017 kunnen voeren is afgelopen voorjaar vastgelegd in de Wet Doorstroming Huurmarkt.

Veelgestelde vragen en antwoorden over het huurbeleid

Aedes maakte een uitgebreid overzicht met vragen en antwoorden over het huurbeleid.

Terug naar overzicht
Reacties