Menu
Terug naar overzicht

‘Hoe zal ik u ontvangen met koffie of met thee?’

Geplaatst op 22-02-2017

Deze titel van een lied op de elpee ‘De Bie zingt’ heeft duidelijke raakvlakken met de vernieuwde vergader- en ontmoetingsplek in de kantoorruimte van Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’. De ruim dertig zeer betrokken bewonerscommissies die zich al sinds jaren verbonden voelen met de SHD gaan op drie trainingsavonden onder leiding van ‘De Nieuwe Wind’ op 8 en 22 februari en 1 maart met elkaar in gesprek. Leden van deze bewonerscommissies worden middels deze training in hun eigen kracht gezet. Maar met een leven lang leren is het ook belangrijk dat deze bewonerscommissies elkaar goed kunnen blijven ontmoeten. Vandaar deze ruimtelijke aanpassingen in het SHD Huis.

Cees Oostindie, voorzitter van het bestuur van de SHD: ,,Met wat eenvoudige aanpassingen hebben we in ons kantoor een mooie ruimte gerealiseerd waar bewonerscommissies gebruik van kunnen maken. Ze kunnen er bijeenkomsten plannen zoals bijvoorbeeld een bijeenkomst met de bewoners van hun complex. Maar het kan ook de plek zijn waar Ineke Ouwehand, de huurderscoach, met leden van een bewonerscommissie in gesprek gaat. Of waar er een training op maat wordt georganiseerd. En waar de bewonerscommissies er overdag of ’s avonds geen gebruik van maken, is deze ruimte ook prima te gebruiken door Katwijkse maatschappelijke organisaties die passen in het plaatje van ons SHD Huis. Heeft u interesse, laat het ons maar weten. Zoals u heeft kunnen lezen stopt ‘Grip op de Knip Katwijk’ nu met haar inloopspreekuur in ons SHD Huis.”

Wilt u meer lezen over de rol van de bewonerscommissies die zich verbonden voelen met de SHD, kijk dan op de website www.shdeduinstreek.nl.

Terug naar overzicht
Reacties