Menu
Terug naar overzicht

Hoe zit het nou met het huurbeleid en de inkomensverklaringen?

Geplaatst op 17-03-2016

Er is helaas nog steeds geen zekerheid over het huurbeleid per 1 juli aanstaande, terwijl de tijd voor woningcorporaties begint te dringen. Wat is de stand van zaken?

Wetten in Eerste Kamer

– De Wet doorstroming Huurmarkt ligt nu bij de Eerste Kamer. Er is nog geen definitieve behandelingsdatum vastgesteld.
– Corporaties die op 1 juli inkomensafhankelijke huurverhogingen toe willen passen (conform het wetsvoorstel) hebben dan inkomensverklaringen nodig. De Belastingdienst moet die leveren via hun webportaal.
– De Belastingdienst mag die echter pas weer afgeven als dat wettelijk geregeld is, dat moet in óf de Wet doorstroming huurmarkt óf de Wet gegevensverstrekking belastingdienst. Beide wetten liggen bij de Eerste Kamer.

Deadline en alternatief scenario

– Er dreigt een situatie te ontstaan dat de inkomensgegevens niet op tijd beschikbaar zijn. Corporaties hebben aan Aedes aangegeven dat zij uiterlijk 29 maart de inkomensverklaringen nodig hebben om tijdig de aanzegging voor huurverhoging aan huurders te kunnen versturen. Als de wetten niet voor die datum worden aangenomen, dan is in de praktijk per 1 juli geen inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk.
– Minister Blok heeft aangegeven dat hij in die situatie de maximale huursomstijging zal aanpassen naar 2,1 procent voor alle huurders.
– Dit zou betekenen dat huishoudens met een inkomen tot 34.678 euro te maken kunnen krijgen met een hogere huurstijging dan in de Wet doorstroming.
Aedes blijft bij de Eerste Kamer aandringen op snelle behandeling van beide wetten. Het nieuwe huurbeleid is juist bedoeld om de huren van met name de laagste inkomens te matigen.
– Daarnaast maakt de onzekerheid over het huurbeleid het voor corporaties bijna onwerkbaar.

Terug naar overzicht
Reacties