Menu
Terug naar overzicht

Hoogte verhuiskostenvergoeding per maart 2017

Geplaatst op 20-03-2017

De minimale verhuiskostenvergoeding is met ingang van 28 februari 2017 verhoogd naar 5.910 euro. Huurders krijgen deze vergoeding als ze moeten verhuizen vanwege sloop of ingrijpende renovatie.

Vergoeding bij sloop of renovatie
Verhuurders zijn verplicht om deze verhuiskostenvergoeding te betalen aan huurders van zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen. Deze regeling geldt zowel bij renovatie waarbij het huurcontract doorloopt als bij renovatie of sloop waarbij het huurcontract eindigt.

Jaarlijkse aanpassing
De verhuiskostenregeling is in 2010 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties past jaarlijks het minimumbedrag aan.
Het nieuwe bedrag is van toepassing op huurders die vanaf 28 februari 2017 verhuizen. Bij een verhuizing in de periode 2 maart 2016 – 27 februari 2017 gold een minimumvergoeding van 5.892 euro. Op de website van de Rijksoverheid staat wanneer huurders recht hebben op een verhuiskostenvergoeding.

Terug naar overzicht
Reacties