Menu
Terug naar overzicht

Huishoudens betalen mee aan precariobelasting op ondergrondse leidingen

Geplaatst op 29-08-2016

Inwoners van ruim honderd gemeenten draaien op voor de belasting die nutsbedrijven moeten betalen op ondergrondse leidingen.
Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. De precariobelasting kan in sommige gevallen oplopen tot enkele tientallen euro’s per jaar.

Gemeenten kunnen belasting heffen voor het gebruik van ondergrondse leidingen. Nutsbedrijven rekenen deze belasting weer door aan hun klanten, die daarmee dus indirect de gemeentekas spekken. Omdat de belasting indirect wordt betaald, lijken de woonlasten in een gemeente lager dan ze werkelijk zijn.

Dit jaar zijn er 56 gemeenten waar huishoudens via het drinkwaterbedrijf precariobelasting op leidingen betalen. Voor twintig gemeenten geldt dat dat in 2016 voor het eerst gebeurt.

Buiten het zicht

“Via de precariobelastingen op ondergrondse leidingen kunnen gemeenten een deel van de door hen geheven belasting buiten het zicht van hun inwoners houden”, concludeert onderzoeker Corine Hoeben maandag in het economenblad ESB. “Ook kunnen zij hun belasting zo deels afwentelen op inwoners van andere gemeenten.”

Niet in alle gemeenten wordt precariobelasting geheven. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken wil dat de precariobelasting wordt afgeschaft en een overgangsperiode van tien jaar hanteren.

Precariobelasting is een vergoeding voor het gebruik van openbare grond. Naast leidingen wordt dit bijvoorbeeld geheven over terrassen, zonneschermen en lichtreclames.

Door: ANP/NU.nl

Terug naar overzicht
Reacties