Menu
Terug naar overzicht

Huren stijgen nog steeds te hard

Geplaatst op 09-09-2016

De huurstijging in 2016 is de laagste in vijf jaar, laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag weten. Dat komt door de lage inflatie en door het Sociaal Huurakkoord waarin de Woonbond en Aedes een lagere huurstijging afspraken.
Toch ligt de gemiddelde huurstijging (1,9%) volgens het CBS ook dit jaar opnieuw ver boven de inflatie (0,6%). De huren zijn de afgelopen jaren voor veel huurders veel te hoog geworden.

Half miljoen huurders woont te duur

‘Voor veel huurders is de huur door de enorme stijging in de voorgaande jaren al onbetaalbaar geworden,’ stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Een half miljoen hurende huishoudens kan de huur eigenlijk niet opbrengen. Voor hen moet de huur omlaag.’

Commerciële verhuurders

Commerciële aanbieders van sociale huurwoningen hebben de huren harder laten stijgen dan corporaties. Minister Blok heeft ervoor gekozen de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord over matiging van de huurstijging niet voor commerciële verhuurders te laten gelden. Komend jaar kunnen commerciële aanbieders de huren zo’n 2% meer laten stijgen dan corporaties. ‘Commerciële aanbieders hebben van minister Blok ruim baan gekregen om de huren te verhogen. Daar zullen ze grif gebruik van maken. Terwijl huurders hier al veel meer huur betalen voor minder kwaliteit. Dat gat wordt alleen maar groter.’

Instemmingsrecht bij verkoop door corporaties

Omdat sociale huurders bij particuliere verhuurders een veel hogere huurverhoging kunnen krijgen, wil de Woonbond dat huurders instemmingsrecht krijgen bij de verkoop van huurwoningen door corporaties aan commerciële partijen. Paping: ‘Huurders hebben er nu niets over te zeggen als het dak boven hun hoofd wordt verkocht, maar mogen wel jaarlijks hogere huurstijgingen betalen. Dat deugt niet.’

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties