Menu
Terug naar overzicht

Huurcommissie: zonnepanelen in de servicekosten

Geplaatst op 26-10-2017

Woningcorporaties mogen in de servicekosten een vergoeding opnemen voor het gebruik van zonnepanelen die los op het dak zijn geplaatst. Dat heeft de Huurcommissie bepaald in de aangepaste versie van het Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten. Aedes heeft er eerder voor gepleit dat corporaties de kosten voor die zonnepanelen als servicekosten bij de huurder in rekening mogen brengen. In een toelichting heeft de Huurcommissie haar beleid nog eens verduidelijkt.

In het Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten schrijft de Huurcommissie dat wanneer zonnepanelen roerende zaken zijn, de verhuurder daarvoor in de servicekosten een gebruiksvergoeding mag berekenen. Het gaat dan om de gangbare zonnepanelen die op bestaande daken worden geplaatst. Voor in het dak geïntegreerde zonnepanelen geldt dit niet. Die zijn onroerend.

Belangrijkste vragen en antwoorden

Omdat de informatie in het beleidsboek nog vragen opriep, heeft de Huurcommissie een toelichting gepubliceerd om meer duidelijkheid te geven. Ook is Aedes opnieuw met de Huurcommissie in gesprek gegaan. De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij:

Blijft het mogelijk om de kosten voor de zonnepanelen via het woningwaarderingsstelsel in de huur(verhoging) door te berekenen wanneer deze niet in de servicekostenregeling worden opgenomen?
Het doorrekenen van de kosten in de huur blijft mogelijk, tenzij de huurprijs daarmee over de maximaal redelijke grens komt. Deze maximale grens wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel.

Blijft het mogelijk dat de verhuurder en de huurder een individueel contract sluiten waarin ze afspraken maken over het doorrekenen van de kosten van de zonnepanelen? En gelden dan de afspraken uit dit contract in plaats van de voorgestelde doorrekening in de servicekosten in het Beleidsboek?
Er geldt een ruime mate van contractsvrijheid. Maar dat wil niet zeggen dat onroerende zaken zomaar als roerend kunnen worden verrekend. Hoofdregel blijft: onroerend hoort in de kale huur.

De Huurcommissie gaat bij zonnepanelen uit van een geschatte levensduur van tien jaar, net zoals bij gevelkachels, kleine boilers en geisers. De jaarlijkse gebruiksvergoeding in de servicekosten is 10 procent van de waarde. Bij zonnepanelen geven de monitoring van het gebruik en de vervanging van de omvormer extra kosten. Mag de verhuurder deze extra kosten ook in de waarde laten meetellen?
De Huurcommissie vermeldt in de toelichting expliciet ‘dat geen doorberekening kan plaatsvinden van onderhoud en monitoring’. Wel kan mogelijk een contractueel afgesproken 24 uurs-storingsdienst als extra service worden aangemerkt en hiervoor mag de verhuurder dus servicekosten berekenen.

Geldt de doorrekening in de servicekosten in het beleidsboek ook voor collectieve aansluitingen?
Bij collectieve aansluitingen geldt hetzelfde, maar daarbij zal via een verdeelsleutel bepaald moeten worden wat de kosten per woning zijn.

Terug naar overzicht
Reacties